Stručni suradnici

Lina Šojat

Voditeljica knjižnice
T. 01 6112 745
E. lsojat / ipu.hr
B. CRORIS profil

Biografija

Diplomirala je informacijske znanosti (bibliotekarstvo) i poljski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine.

Stručno osposobljavanje za diplomiranog knjižničara odrađuje 2014. u Knjižnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Ispit za stručno zvanje diplomirani knjižničar polaže 2015. godine. Od 1. studenoga 2017. zaposlena je kao voditeljica Knjižnice Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu.

Sudjeluje u provedbi projekata i znanstveno-istraživačkog programa Instituta te je mentorica studentima na stručnoj praksi i volonterima.

Redovito se usavršava u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara, na stručnim seminarima i skupovima vezanim uz informacijske tehnologije i teme vezane uz AKM zajednicu (arhivi - knjižnice - muzeji). U travnju 2018. godine polaže General Course on Intellectual Property u organizaciji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO, Ženeva).

Članica je u stručnim udrugama (Zagrebačko knjižničarsko društvo, Hrvatsko čitateljsko društvo, ICARUS Hrvatska, International Literacy Association, Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju – ZNAK) i u radnim skupinama (Radna skupine za obrazovne sadržaje Dabar, Radna grupa Zagrebačkog knjižničarskog društva Biciklisti te Komisija za teoriju i znanstveni rad (2018.-2020.) Hrvatskog knjižničarskog društva).

Područja interesa: očuvanje i prezentacija kulturne baštine, autorsko pravo, informacijska pismenost, znanstveno izdavaštvo, digitalni repozitoriji i arhivi, otvoreni pristup, indeksiranje.