Obavijesti
Okrugli stol

U fokusu: knjižnica i čitaonica

Pozivamo vas na okrugli stol U fokusu: knjižnica i čitaonica“ koji će se u okviru programa „Pučko otvoreno učilišta sinteza kulture, arhitekture i dizajna“ održati u Knjižnici Pučkog otvorenog učilišta u četvrtak 7. prosinca 2017. godine s početkom u 18:00 sati.

-
Zgrada Pučkog otvorenog učilišta Zagreb djelo je arhitekata Radovana Nikšića i Ninoslava Kučana, te arhitekta i dizajnera Bernarda Bernardija, autora oblikovanja opreme i pokretnog mobilijara. Utemeljena na vrhunskim postulatima europske moderne, zgrada je po realizaciji nagrađena prestižnom Nagradom grada Zagreba za najbolje arhitektonsko ostvarenje, interijer i opremu 1961. godine. Godine 2011. obilježena je 50. obljetnica zgrade jubilarnim brojem časopisa 15 dana, ilustriranog časopisa za umjetnost i kulturu POUZ-a, čije su zlatne korice okupile članke o kulturnom značaju ovoga zdanja zagrebačke moderne arhitekture i dizajna. Tom prilikom održan je inicijalni okrugli stol s kojeg je odaslan apel za prepoznavanje i očuvanje svih vrijednosti zgrade. Nastavno tome, povodom obilježavanja 110 godina Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, pokrenut je projekt „Pučko otvoreno učilište Zagreb – sinteza kulture, arhitekture i dizajna“ autorice dr. sc. Ive Ceraj koji će se u formi niza okruglih stolova održavati u različitim dijelovima zgrade. Na taj način, mobilnim i uvijek novim mjestom održavanja, naglasit će se najvažnije prostorno-sadržajne cjeline ove zgrade i njena interijera kao vrhunskog primjera total-dizajna koji pripada najboljim izričajima europskog modernizma.

Prvi okrugli stol pod nazivom „U fokusu: knjižnica i čitaonica“ posvećujemo sjeverozapadnom krilu zgrade gdje se u prostoru prizemlja i prvog kata nalazi mjesto koncentracije, oplemenjeno funkcionalnim i bezvremenskim Bernardijevim dizajnom, skladno uklopljenim u fluidan, dvoetažni prostor arhitekta Radovana Nikšića. Nezaobilazna je uloga časopisa 15 dana koji Centar za kulturu tadašnjeg Radničkog sveučilišta počinje izdavati 1957. godine u cilju promicanja novih, interdisciplinarnih tema: kazališta i filma, književnosti i glazbe, moderne umjetnosti i industrijskog oblikovanja. Revalorizacija sadržajnih, kulturoloških, arhitektonskih i oblikovnih vrijednosti knjižnice i čitaonice, a potom i daljnjih revitalizacijskih zona zgrade kao mjesta kulturne memorije, poticaj je otvaranju novih mogućnosti čuvanja i unaprjeđenja arhitektonske i dizajnerske baštine. Na taj način, Pučko otvoreno učilište Zagreb priključuje se hodu prema ostvarenju ciljeva Europske godine kulturne baštine 2018. Postavljeni izazovi poput prepoznavanja i jačanja osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru, podizanja svijesti o zajedničkoj povijesti i vrijednostima, te upoznavanja i razumijevanja europske kulturne baštine kao zajedničkog resursa, zajednički su horizonti koji traže, te kojima pripada i naš doprinos.

POZIVNICA

Program

18:00
Ivan Šutalo, dipl. ing., ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Zagreb
110. obljetnica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

18:10
Zora Popovčić, prof., voditeljica Knjižnice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb
Knjižnica i čitaonica Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

18:20
Akademik Tonko Maroević, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Pitanje čitanja, riznice knjižnica

18:30
Ružica Kovačević, prof.
Časopis 15 dana ili kako preživjeti 60 godina

18:50
Akademik Andrija Mutnjaković, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Kultura stanovanja i Likovno oblikovanje upotrebnih predmeta (1959.–1961.) – dvije rubrike u listu 15 dana

19:00
dr. sc. Iva Ceraj, kustosica, Hrvatski muzej arhitekture HAZU
Okrugli stol ispod svjetlosnih kupolâ knjižnice – zagovor očuvanju dizajnerske baštine modernizma

19:10
Ivana Haničar Buljan, d.i.a., Institut za povijest umjetnosti
Čitanje vrijednosti zgrade Pučkog otvorenog učilišta Zagreb kao kulturnog dobra

-
Kontakt: Ivana Haničar Buljan