Emeriti

akademkinja Željka Čorak

Umirovljena zaslužna znanstvenica – emerita

B. CRORIS profil

E. zcorak / ipu.hr

Biografija

Rođena u Zagrebu 1943. godine, gdje je završila Klasičnu gimnaziju te Filozofski fakultet 1967. godine te doktorirala s temom „Drago Ibler i hrvatska arhitektura između dva rata“ (1976.). Od 1972. zaposlena u Institutu za povijest umjetnosti, gdje 1990. godine postaje znanstvenom savjetnicom. Bavi se poviješću i teorijom moderne arhitekture i urbanizma te pitanjima suvremenoga planiranja i zaštite prostora. Začetnica je sekcije Prijedlog Zagrebačkoga salona. Uz znanstvene radove piše likovne i književne eseje i kritike, prevodi poeziju s francuskoga, talijanskoga i engleskog jezika. Urednica likovne rubrike Telegrama 1968.–1971. te glavna urednica časopisa Život umjetnosti 1976.–1987. godine.

Bibliografija (izbor)

Bolle's masterpiece, the Pantheon of Croatian history, u: Mauro Felicori, Annalisa Zanotti (ur.), Cemeteries of Europe, A Historical Heritage to Appreciate and Restore, SCENE, Bologna, 2004., 177-182.

Temeljenje krova. Crkva arhitekta Zlatka Hanžeka u Hrgovima Donjim, Bosanska Posavina, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27 (2003.), 297-304.

Križni put iz Kraljeve Sutjeske, monografija, Ex Libris, Zagreb, 2003 .

Križni put iz Kraljeve Sutjeske: stilska vježba, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 26 (2002.), 119-124.

Predgovor kao pogovor – Antoaneta Pasinović nakon četiri desetljeća, u: Sandra Križić Roban (ur.), Antoaneta Pasinović, Izazov mišljenja o prostornom jedinstvu, Zagreb, 2001.

Jarbol i sidro grada: Zagrebačka katedrala, u: Croatia, putni časopis (Inflight Magazine), zima 1999.–2000., 44-57.

Ogulin: kratko čitanje grada, u: Ogulin: povijesna i kulturna baština, Ogulin, 2000., 9-23.

Opatija, prijestolnica evazije, u: Lebenswelt der Menschen, Archiv Verlag, Beč, 2000.

U funkciji znaka – Drago Ibler i hrvatska arhitektura između dva rata, Matica hrvatska, Zagreb, 2000. (II. izdanje)

Kako gledati arhitekturu (Bruno Zevi: Saper vedere l´architettura), prijevod Željka Čorak, Biblioteka Mnemosine, Zagreb, 2000.

Čovjek, tehnologija, priroda, hrvatski paviljon na EXPO 2000 u Hannoveru, u: Croatia, putni časopis (Inflight magazine), ljeto 2000., 66-74.

Što su nama Kršnjavi i Bollé, u: Zarez, 11, 1999.

Zagreb, u: Croatie – guide Gallimard, Galllimard, Paris, 1999., 100-115.

Elaphites (iles), u: Croatie – guide Gallimard, Gallimard, Paris, 1999., 242-243.

Ogulin: kratko čitanje grada, u: Život umjetnosti, 32, 1998., 38-47.

Obnova kipova na Zagrebačkoj katedrali, u: Bilten Zagrebačke katedrale, 1, 1998.

Veličina male mjere: portret mjesta, u: Cicero – magazin za umjetnost, 1, 1998., 100-101.

Deset ptica Ivana Lovrenčića: nakit za Željku, u: Cicero – magazin za umjetnost, 1, 1998., 106-108.

Inventar šipanskih crkava (Anđelko Badurina, Željka Čorak), u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 22, 1998., 53-61.

Djevojčica s lutkom Matiji Brodniku nepovratno, u: Peristil, 40, 1998, 131-136.

Sv. Kuzma i Damjan u Grožnjanu, Art-studio Azinović, Zagreb, 1998.

Od mita do svjetla – nakit bidermajerskog doba, u: Bidermajer u Hrvatskoj, katalog izložbe, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 1997., 170-177.

Važnost „Zemlje“ (dio), u: Ulrich Conrads, Programi i manifesti arhitekture XX. stoljeća, Biblioteka Psefizma, Zagreb, 1997., 201-202.

Važnost Iblera (dio), u: Ulrich Conrads, Programi i manifesti arhitekture XX. stoljeća, Biblioteka Psefizma, Zagreb, 1997., 161-163.

Kačićev trg u Makarskoj arhitektice Olge Pavlinović (prilog poznavanju hrvatskih trgova), u: Život umjetnosti, 31, 1996., 44-45.

Obnova kipova na Zagrebačkoj katedrali – Joseph Beyer rukom Vladimira Hreljevića, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 20, 1996., 159-165.

Svetlo – čutenje – reči, Ivan Lovrenčić crteži, u: Miroslav Krleža, Balade Petrice Kerempuha, ArtTresor naklada, Zagreb, 1996., 315-317.

Prostor u kipu, kip u prostoru. Branko Ružić, Zagreb ALU – Galerija umjetnina grada Slavonski Brod, HDLU, 1996., 209-210.

Krhotine. Prilog poznavanju hrvatske provincije u XIX. stoljeću, Zagreb, 1991.

Zagrebačka katedrala i devetnaesto stoljeće, u: Peristil, 1988.–1989., 31-32.

Zagrebačka katedrala (s Anom Deanović), Zagreb, 1988.

Krematorij Mirogoj, Zagreb, 1987.

Trnje: korekcija kao projekcija, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1984., 8.

Nova slika: slikarske tendencije osamdesetih godina, Zagreb, 1982.

U funkciji znaka – Drago Ibler i hrvatska arhitektura između dva rata, Zagreb, 1981.

Petar Knoll, teoretičar arhitekture, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1981.

Počeci obrtne škole i vizualni identitet Zagreba, katalog izložbe, MUO, Zagreb, 1980.

Postmoderna arhitektura, u: Arhitektura, 1980., 172-173.

Crkva pokraj mora, u: Arhitektura, 1980.

Katedrala u funkciji grada, u: Čovjek i prostor, 1979.

Trga nad pogačom, u: Čovjek i prostor, 1979., 2.

Bollé u funkciji grada, u: Čovjek i prostor, 1978.

Grafički dizajn na izložbi „Secesija u Hrvatskoj“ , u: Čovjek i prostor, 1977., 10-11.

Čega se sjeća secesija, u: Čovjek i prostor, 1975., 12.

Marino Tartaglia, katalog izložbe, Zagreb, 1975.

Stil i karakter suvremenih zahvata u jadranski prostor, u: Život umjetnosti, 1973.

Kvadratura kipa, Teka, Beograd, 1972., 1.

Arhitektura u „Zemlji“, katalog, Zagreb, 1971.

Kaleidoskop, Zagreb, 1970.

Dubrovačko slikarstvo XV. i XVI. st., u: Kritika, 1969., 5.

Novija slovenska arhitektura, u: Čovjek i prostor, 1968.