Obavijesti
Natječaj

Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda i stručnog suradnika u znanosti – dokumentarista

Ur. broj: IPU-0-O-17-646, od 7. prosinca 2017.

Na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ

1) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u području humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – jedan (1) izvršitelj/ica

2) za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti dokumentarista, radno mjesto I. vrste na određeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust) s punim radnim vremenom – jedan (1) izvršitelj/ica

Uvjeti: Za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane „Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju“;

1) završen poslijediplomski sveučilišni studij i akademski stupanj doktora znanosti u području humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti.

2) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti ili informacijskih znanosti, ili integrirani sveučilišni studij povijesti umjetnosti ili informacijskih znanosti, magistar/magistra povijesti umjetnosti ili magistar/magistra informatologije.

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu:

1) životopis, dokaz o stečenome akademskom stupnju doktora znanosti, popis znanstvenih i stručnih radova.

Za pristupnike koji nisu državljani Republike Hrvatske kao dokaz osnovnog (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

2) životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, podatke o stručnoj djelatnosti, ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.

Prijave na natječaj podnose se do roka 15. siječnja 2018. godine u pdf formatu na adresu ured / ipu.hr s obveznom naznakom „Natječaj za poslijedoktoranda“, odnosno „Natječaj za stručnog suradnika“.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnome tisku, na mrežnoj stranici Instituta www.ipu.hr i na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu

U ovoj rubrici

NovostiObavijesti