Znanstvenici

dr. sc. Ratko Vučetić

Viši znanstveni suradnik

T. 01 6112 050

E. rvucetic / ipu.hr

B. CRORIS profil

Biografija

Studirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, studijske grupe Povijest umjetnosti i Etnologiju. Diplomirao na Odsjeku za povijest umjetnosti s temom „Prilog urbanističkom razvoju Krapine“. Magistarski rad „Prostorna struktura srednjovjekovnih gradskih naselja u Hrvatskom zagorju i njihov razvoj do Prvog svjetskog rata“ obranio 2002. godine (mentor prof. dr. Ivo Maroević) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Prostorni razvoj privilegiranih srednjovjekovnih gradova u sjeverozapadnoj Hrvatskoj do 18. stoljeća“ 2005. godine.

U znanstveno-istraživačkim projektima Instituta za povijest umjetnosti sudjeluje u trajnom projektu „Umjetnička topografija Hrvatske“ i projektu „Graditeljska baština od 16. do 19. Stoljeća“ (voditelj Katarina Horvat-Levaj).

U okviru djelatnosti Instituta bavi se istraživanjima graditeljskog nasljeđa, prostornom organizacijom, razvojem gradskih naselja i proučavanjem arhitekture u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Bibliografija (izbor)

Prostorni razvoj grada do 19. stoljeća, u: Kulturna baština Požege i Požeštine, Požega, 2004., 128-144.

Prilog problematici istraživanja gradskih naselja na primjeru Hrvatskog zagorja, u: Zbornik 1. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, IPU, Zagreb, 2004., 137-145.

Prostorni razvoj srednjovjekovnih kraljevskih gradova u Podravini, u: Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja, 3, 2003., 22-34.

Prostorni razvoj srednjovjekovne Krapine, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 24, 2000., Zagreb, 7-22.