Znanstvenici

dr. sc. Tamara Bjažić Klarin, d.i.a.

Viša znanstvena suradnica, u zvanju znanstvene savjetnice

T. 01 6112 043, 098 815 789

E. tbjazic / ipu.hr

B. CRORIS profil

Biografija

Znanstvena suradnica, u zvanju znanstvene savjetnice pri Institutu za povijest umjetnosti. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Doktorsku disertaciju naslovljenu „Ernest Weissmann: arhitektonsko djelo 1926. – 1939.“ (mentor: prof. dr. sc. Zlatko Jurić) obranila na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine.

Znanstvena djelatnost usmjerena je istraživanju tema vezanih uz arhitekturu, gradogradnju i urbanističko planiranje 19. i 20. stoljeća, s posebnim naglaskom na razdoblja prije i nakon Drugog svjetskog rata. Područje njezinoga užeg interesa čine procesi razumijevanja, usvajanja i diseminacije ideja i koncepata modernizma u arhitektonskoj i urbanističkoj teoriji i praksi, profesionalne platforme nastale suradnjom arhitekata na arhitektonskim i urbanističkim natječajima, odnosno aktivnosti hrvatskih arhitekata u inozemstvu i unutar međunarodnih strukovnih udruženja i organizacija, poput Međunarodnog kongresa moderne arhitekture (CIAM), najuglednijeg, svjetskog arhitektonskog i urbanističkog foruma u razdoblju između 1928. i 1959. godine.

Kao znanstvena suradnica u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU (do 2015.) surađivala je na znanstvenim projektima „Analize i smjernice arhitektonsko-prostornih koncepcija u turizmu na tlu Hrvatske“ akademika Miroslava Begovića i „Modernizam i prostorni identitet Hrvatske u 20. stoljeću“ akademika Borisa Magaša.

Autorica je knjiga: Ernest Weissmann: društveno angažirana arhitektura, 1926.–1939. (Ernest Weissmann: Socially Engaged Architecture, 1926-1939), HAZU, Zagreb, 2015.; Razvoj Trešnjevke: borba periferije za urbani standard, BLOK i IPU, Zagreb, 2022.; Za novi, ljepši Zagreb! – arhitektonski i urbanistički natječaji međuratnog Zagreba, 1918. – 1941., IPU, Zagreb, 2020. S dr. sc. Ljiljanom Kolešnik urednica knjige French Artistic Culture and Central-East European Modern Art (IPU, Zagreb, 2017.).

Autorica je i više znanstvenih radova objavljenih u časopisima Prostor, Radovi Instituta za povijest umjetnosti i Život umjetnosti te poglavlja u knjigama domaćih i inozemnih izdavača i enciklopedijskih natuknica.

Kao predavačica sudjeluje povremeno na doktorskom studiju Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je na nizu konferencija i skupova (Katholieke Universiteit Leuven; Politecnico di Milano; Herder-Institut, Marburg; GHI, Hamburg; IUAV, Venecija i dr.). Stipendistica je Vlade Republike Francuske 2006. i Švicarske nacionalne zaklade za znanost 2014. godine. Zahvaljujući potonjoj bila je akademski gost na Institutu za povijest i teoriju arhitekture (gta ETH u Zürichu).

Članica je uredništva časopisa Život umjetnosti i Čovjek i prostor. Dobitnica je Povelje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2015. godinu.

Autorica je brojnih priloga o arhitekturi u više emisija programa za kulturu. S urednicom Ana Marijom Habjan potpisala scenarije serijala Rijeka: arhitektura i grad i 12 dokumentarnih emisija Suvremenici i Jedno djelo. Potpisala je scenarije 33 emisije Trikultura – arhitektura i dizajn. Autorica je ili suautorica četiri konzervatorske studije. Surađivala je i u emisijama „Trikultura – arhitektura i dizajn“, „Prostor, vrijeme, arhitektura“, „Kultura prostora“ (Ana Marija Habjan, ur.) te „Baština, mi i svijet“ (dr. sc. Snješka Knežević, ur.).

Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i Udruženja hrvatskih arhitekata gdje je bila članica Savjeta nakladništva i prva dopredsjednica.

Cjelovitu bibliografiju do prosinca 2023. možete preuzeti ovdje.

Suradnja na znanstvenim projektima

Arhitektonski susreti Hrvatske i Mađarske: modeli strukovne razmjene znanja, 1914.–1945., bilateralni znanstveni projekt (trajanej: 2021.–2023.), voditelji: prof. emeritus Andras Ferkai i Tamara Bjažić Klarin

Formalni, teorijski i društveni aspekti proširenog pojma arhitektonske i umjetničke baštine u drugoj polovini 20. stoljeća (trajanje: 2019.–2023.), voditeljica Tamara Bjažić Klarin

Modern and Contemporary Artist Networks, Art Groups and Art Associations: Organisation and Communication Models of Artist Collaborative Practices in the 20th and 21st Century, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2014.–2018., voditeljica dr. sc. Ljiljana Kolešnik

Pariška likovna scena i hrvatska moderna umjetnost, Institut za povijest umjetnosti i Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, voditeljica dr. sc. Ljiljana Kolešnik, 2013. – 2015.

CIAM 4. The Functional City, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (gta), Zürich, 2011.–2012.

Modernizam i prostorni identitet Hrvatske u 20. stoljeću, Hrvatski muzej arhitekture HAZU, Zagreb, voditelj akademik Boris Magaš, 2007.–2011.

Analize i smjernice arhitektonsko-prostornih koncepcija u turizmu na tlu Hrvatske 1945.–2000., Hrvatski muzej arhitekture HAZU, Zagreb, voditelj akademik Miroslav Begović, 2002.–2004.

Stipendije i studijski boravci u inozemstvu

  • 2017. Fondation Le Corbusier i Institut Français d' Architecture (IFA) Centre d' archives d' architecture du XXe siécle, Pariz
  • 2017. Arhiv Jugoslavije, Beograd
  • 2016. Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
  • 2015. Akademie der bildenden Künste i Albertina, Beč
  • 2014. Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (gta), Zürich; stipendija Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (SNSF); akademski gost prof. Akosa Moravanszkog
  • 2009. Arhiv Jugoslavije, Beograd
  • 2006. Fondation Le Corbusier i Institut Français d' Architecture (IFA) Centre d' archives d' architecture du XXe siécle, Pariz (stipendija Vlade Republike Francuske)
  • 2003., 2001. Fondation Le Corbusier, Institut français d’architecture (IFA) i Institut national d’histoire de l’art (INHA), Pariz
  • 2002. Technische Universität, Graz

Predavanja na doktorskom i dodiplomskom studiju, javna predavanja, stručna vodstva

Istraživački potencijal arhitektonske struke od 1888-ih do 1990-ih godina, Arhitektonski fakultet, Zagreb, kolegij: izv. prof. Mia Roth Čerina, 20. 11. 2020.

Društveni angažman zagrebačkih arhitekata – slučaj Udruženja umjetnika Zemlja, Arhitektonski fakultet, Zagreb, kolegij: izv. prof. Mia Roth Čerina, 20. 11. 2020.

CIAM networking – Međunarodni kongres moderne arhitekture i hrvatski arhitekti 1950-ih godina, Dani otvorenih vrata IPU, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2016.; doktorski studij Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 27. 6. 2017. i dodiplomski studij na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 9. 3. 2017.

Društveni angažman u arhitekturi 1930-ih godina, izložba „Problem umjetnosti kolektiva: slučaj Zemlja“, Blok, Zagreb, 16. 2. 2017.; A-festival „Izdavaštvo – akcija“, Društvo arhitekata Istre, Pula, 2. 6. 2017.

Peripatetičko predavanje: tematska šetnja Socialist Modernism in Zagreb, tematski program za sudionike konferencije „Topologies of thinking“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku, Zagreb, 27. 5. 2017.

Peripatetičko predavanje: tematska šetnja o arhitektonsko-urbanističkom razvoju i izgradnji Ulice grada Vukovara u Zagrebu, projekt „Koraci grada 1957. – 2017.“, Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, Zagreb, 6. 5. 2017.

Peripatetičko predavanje: tematska šetnja Novi Zagreb in between – from the CIAM's to Team X's urban planning visions, tematski program za sudionike konferencije „Arts and Politics in Europe in the Modern Period“, Zagreb, 2. 7. 2016. (s izv. prof. dr. sc. Draganom Damjanovićem)

Izgradnja Zagreba – o gradu između pruge i rijeke Save, sudionici studenti Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i University of Pittsburg, Pittsburg, SAD (s izv. prof. Jasenkom Gudelj), 24. 5. 2016.

Vukovarska ulica u Zagrebu – avenija „otvorenog grada“ 20. stoljeća, Otvoreno sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2015.

CIAM Hrvatska – nikada do kraja ispričana priča, 1928. – 1959., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Doktorski studij, 2015.

Croatian Architect Ernest Weissmann: an Interwar CIAM Episode, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (gta), Zürich, 2014.

Zagreb – Pariz 1927. – 1937.: „Le Corbusier i mi“, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Doktorski studij, 2015. i Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu, 2014.

Inicijacija novog građenja – od nepopularne novotarije do „izvoznog“ proizvoda (hrvatska arhitektura od 1898. do 1941.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti, Doktorski studij, 2013.

Izgradnja Zagreba između dva svjetska rata, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dodiplomski studij, kolegij Urbanističke teorije (prof. M. Hržić), 2012.

Regulatorna osnova Zagreba iz 1932. i Međunarodni kongres moderne arhitekture (CIAM), Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dodiplomski studij, kolegij Urbanističke teorije (prof. M. Hržić), 2012.

Ernest Weissmann: arhitektonsko djelo 1926. – 1939., Hrvatski muzej arhitekture HAZU, program Bilješke iz arhiva arhitekta, 2011.

Arhitekt Ernest Weissmann, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku, Katedra za judaizam, Dodiplomski studij, kolegij Židovi i arhitektura (prof. Z. Karač), 2013. i Židovska općina Zagreb, Tribina Kulturnog društva Freiberger, 2010.

Zagreb – Pariz 1927. – 1937. (veze zagrebačkih arhitekata i Pariza), Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Doktorski studij, 2007.

Izlaganja na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu

Građevinska poduzeća u kontekstu društvenih reformi i kriza socijalističke Jugoslavije: slučaj zagrebačkih poduzeća Industrogradnje, Tehnike i Tempa, Socijalizam na klupi VI., Sveučilište Juraj Dobrila i Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Pula, 28.–30.9.2023.

Le Corbusier in Yugoslavia, an introduction (1923-1980), Le Corbusier in Yugoslavia and the Balkans: reception of modernist architectural postulates in the peripheral region, Muzej za arhitekturu i oblikovanje, Ljubljana; Institut za povijest umjetnosti, Zagreb; Docomomo Bosnia and Hercegovina, Docomomo Srbija, 22.–23.9.2023.

Montažni objekti zagrebačkog Jugomonta za potreba turizma (s Jasenkom Kranjčević), Industrijsko nasljeđe nakon 1945., IX. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini, Rijeka, 19.–20.5.2023.

Paralelni kolosijeci arhitekta Rikarda Rika Marasovića – skica za biografiju i daljnje istraživanje, Program From Care to Cure and Back, LINA, Pula, 27.–29.4.2023.

Constructing self-management socialism – the case of the Zagreb-based company Tempo, Architecture at work: Institutional Landscapes of Socialist Design and Construction, Bauhaus-Universität Weimar, 14.–16.9.2022.

International Appearances of Men and Women Architects of the Kingdom of Yugoslavia in 1920s and 1930s, Razstavljanje na Slovenskem / Exhibiting in Slovenia II, Mestni muzej Ljubljana, Društvo Igor Zabel za kulturo in teorio, Ljubljana, 21.–22.4.2022.

Architectural Competition as an Instrument of Cultural Policies – Yugoslavia practices, Art and the State in Modern Central Europe (18th – 21st Century), Filozofski fakultet, Zagreb, 1.7.2021.

Skopje Housing Estates – a New Model of City Reconstruction After Natural Disasters (s Vladimir Deškov), From Conventional to Experimental – Mass Housing and Prefabrication, Docomomo Israel – Germany, 15.6.2021.

Architectural and Urban Planning Competitions – Contribution of Quantitative Analysis to in-Depth Insights in the Inter-War Architecture, s Tea Truta, Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologes II., IPU i Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (SRCE), Zagreb, 4.11.2019.

Kanon socijalističkog arhitektonskog modernizma – od novog građenja 1930-ih do visoke moderne 1950-ih, Socijalizam na klupi IV., Sveučilište Juraj Dobrila i Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Pula, 27.9.2019.

Tracing the Ideological Frictions within CIAM as a Case for a Network Analysis (s Nikolom Bojićem), Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologes, IPU, Zagreb, 2018.

CIAM: the Case for Spatio-Temporal Analyses of Architectural Networks (s Nikolom Bojićem), The Digital Publication of Architectural History, ETH Zürich, 2018.

CIAM 10 in Dubrovnik – the New Beginning of the Long-Lasting Search for a New Discourse, međunarodna konferencija 1956: the Turning Point in History and Design Culture, Politecnico di Milano, Milano, 5. 12. 2017. (pozivno predavanje)

Constructing the World of Equal Opportunities – the Case of Architect Vladimir Antolić, međunarodna konferencija Makers of Modernity. Modernist Architects and Socio-Political Transforamtion in Central and Eastern Europe. 1920s-1950s, KU Leuven, Leuven, 30. 11. – 2. 12. 2017. (pozivno predavanje)

Shaping the City – International Competitions as a Platform for Knowledge Exchange, međunarodna konferencija Interurban knowledge exchange. Emerging Cities in Southern and Eastern Europe, 1870-1945, Herder Institute for Hisorical Research on East Central Europe, Barcelona, 25.–29. 9. 2016. – Marburg, 3.–4. 5. 2017.

Zagreb fair in the World of Conflicts – Italian pavilions in Zagreb before and after the Second World War, međunarodna konferencija Arhitektonski dijalozi. Italija i Hrvatska između dva svjetska rata, Talijanski institut za kulturu u Zagrebu i Oris kuća arhitekture, Zagreb, 8. 12. 2016.

Sekvenca iz povijesti Doma likovnih umjetnosti u Zagrebu 1934.–1939., 4. kongres povjesničara umjetnosti, Zagreb, 24. – 26. 11. 2016.

Architect Stjepan Planić – from interwar activist to postwar personae non gratae, međunarodna konferencija Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780-1945), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 30. 6. – 2. 7. 2016.

Housing Exhibitions in Croatia in 1930s and 1950s. From the Subversive Critical Platform to the Vehicle of the New Ideology, konferencija On the role of 20th century exhibitions in shaping housing discourses, Politecnico di Milano, Milano, 20. 5. 2016.

With Le Corbusier in Person – Hosting the Exhibition “Le Corbusier” in Yugoslavia in 1952 and 1953, Međunarodna konferencija Western Temptatitons in Cold War Times, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana, 2015.

Synthesis in Architecture – Towards a New Architectural Expression, Međunarodna konferencija French Artistic Culture and Post-War Socialist Europe, Institut za povijest umjetnosti i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015.

Networking into the International Union of Architects (UIA) – Poland vs. Yugoslavia, s M. Hanačkova, Međunarodna konferencija Transnational Networking Practices of Central and Southeast European Avant-garde, Institut za povijest umjetnosti i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.

Prema (novoj) arhitekturi – od Zagreba do Pariza, Međunarodni seminar: Francuski utjecaji na umjetnost i arhitekturu srednje i jugoistočne Europe 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća, Institut za povijest umjetnosti i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.

„Kuća i život“ – bijeda zagrebačke periferije na fotografijama Antituberkuloznog dispanzera, Znanstveni skup: Tuberkuloza: nasljeđe i suvremenost, Hrvatski državni arhiv i Odsjek za medicinske znanosti HAZU, Zagreb, 2014.

Architect Ernest Weissmann: a “Common” European Immigrant Story, Međunarodni simpozij: Migrants as “Translators”: Mediating External Influences on Post World War II Western Europe, 1945–1973, GHI i Institute for the History of German Jews, Hamburg, 2013.

Zagreb Encounters Team10 (s Marojem Mrduljašem), Međunarodna konferencija: Oskar Hansen – Opening Modernism, Museum of Modern Art, Varšava, 2013.

CIAM in the Service of Constructing Socialis Society, Međunarodni simpozij: Jugoslavija – architettura e città (1945-91). I nuovi studi, Università IUAV di Venezia, Venecija, 2013.

Socially Responsible Architecture – The Case of Interwar Zagreb, Međunarodna konferencija Arhitektura i ideologija, Beograd, 2012.

Neoklasicizam u splitskim projektima zagrebačkih arhitekata dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća, Znanstveni skup Klasicizam u Dalmaciji II., Split, 2012. (sažetak u: Klasicizam u Dalmaciji II., Split, 2012., 39).

Međunarodni kongres moderne arhitekture (CIAM) i hrvatska arhitektura 20. stoljeća. Proces umrežavanja – Ernest Weissmann i Radna grupa Zagreb, Treći kongres povjesničara umjetnosti, Zagreb, 2010. (tekst objavljen u: Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, (ur.) A. Žmegač, Zagreb, 2013., 221-226)

Izložbe

Towards a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980, The Museum of Modern Art (MOMA), New York, kustosi Martino Stierli i Vladimir Kulić, 2016.–2018.; članica Odbora kustosa i autorica teksta u katalogu izložbe

Vizionarska arhitektura Andrije Mutnjakovića – angažman kao vid profesionalnog djelovanja, Oris kuća arhitetkure, Zagreb, 19. 12. 2017.– siječanj 2018.

Škole i bolnice za Zagreb 20. stoljeća, izložba Maksimir – povijest i kvartovski simboli, Muzej grada Zagreba, Zagreb, 2014.

Majstorska radionica za arhitekturu Drage Iblera i Drage Galića (s Dubravkom Kisić i Ivanom Nikšić Olujić), Hrvatski muzej arhitekture HAZU, Zagreb, 2012.

Ernest Weissmann i Juraj Neidhardt, izložba Nedovršene modernizacije, tematska cjelina Pripreme za budućnost, Maribor – Beograd – Zadar – Cetinje – Tirana – Zagreb i dr., 2012.–2014.

Međunarodni natječaj za izgradnju Židovske bolnice u Zagrebu (s Aleksandrom Laslom), 1930.–1931., Gliptoteka HAZU, Zagreb, 2005.

Radionice, javne tribine i druga događanja

Paradigme hrvatskog modernog urbanizma: od CIAM-a do Team-a X, Dani otvorenih vrata IPU; predavanje CIAM Networking: hrvatski arhitekti i Međunarodni kongres moderne arhitekture 1950-ih godina (Tamara Bjažić Klarin), projekcija dokumentarnog filma „Portreti i susreti. Dva grada – Zagreb“ (Vlado Gotovoac, Radio televizija Zagreb, 1968.) i javni razgovor s urbanistima, arhitektima i sociolozima djelatnih u drugoj polovini 20. st. Ivanom Čižmekom, Borislavom Doklestićem i Vinkom Uhlikom te Ognjenom Čaldarovićem, Institut za povijest umjetnosti, 10. 11. 2016.

Radionica Javni Zlarin ili prostori zlarinske svakodnevice, s Mia Roth Čerina, Svjetlana Dean i Daria Štrelov, 16. festival vizualnih i audio medija Vizura aperta, Zlarin, 16.–19. 8. 2016.

Baština u fokusu, ciklus dokumentarnih filmova povodom 55 godina Instituta za povijest umjetnosti, Hrvatska televizija, Treći program, s Irena Šimić, ožujak – svibanj 2016. (izbor dokumentarnih filmova iz arhive HRT čiji su autori i suradnici bili djelatnici IPU)

Bibliografija (izbor)

Knjige

Ernest Weissmann: društveno angažirana arhitektura, 1926.–1939. (Ernest Weissmann: Socially Engaged Architecture, 1926-1939), HAZU, Zagreb, 2015.

Razvoj Trešnjevke: borba periferije za urbani standard, BLOK – IPU, Zagreb, 2022.

Za novi, ljepši Zagreb! – arhitektonski i urbanistički natječaji međuratnog Zagreba, 1918. – 1941., Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2020.

Poglavlja u knjigama

Paralelni kolosijeci arhitekta Rikarda Rike Marasovića – skica za biografiju i smjernice za daljnje istraživanje, u: (ur.) Nataša Bodrožić i Antonia Vodanović, Ne vjeruj pripovjedaču. Slučaj Dječjeg lječilišta u Krvavici, Zagreb: Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke prakse, 2024. (u postupku objavljivanja)

Sanatorij tuberkuloze kosti i zglobova u Kraljevici – manifest nove arhitekture arhitekta Ernesta Weissmanna, u: (ur.) Radmila Toić, 3. Zbornik Kraljevice, Kraljevica: Udruga u kulturi “Stol”, 2021., 27-40.

Arhitektura širokog horizonta i visokog društvenog standarda – zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, u: (ur.) Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu: 1919.–2019.: 100 godina FSB-a, Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 2019. (sa Sanja Horvatinčić)

Povijest gradnje bolničke zgrade. Od Željezničarske bolnice do Klinike za plućne bolesti Jordanovac Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb, u: (ur.) Miroslav Samardžija, Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb: Hrvatsko torakalno društvo, 2018., 34-47.

Le Corbusier, s’il vous plâit? – Oui, mais … Inter-war Architecture Between Zagreb and Paris, u: French Artistic Culture and Central-East European Modern Art, Ljiljana Kolešnik i Tamara Bjažić Klarin (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2017., 124-142.

Same Old Story – zagrebačka suburbija nekad i danas, u: Geografije segregacije, Ana Kovačić, Sanja Sekelj i Lea Vene (ur.), KUD INA – Galerija Miroslav Kraljević, Zagreb, 2016., 26-44.

„Kad bi Vas netko zamolio da se predstavite šta biste mu odgovorili? – Ja sam Ivan Vitić” / “If someone asked you to introduce yourself, what would you say? – I am Ivan Vitić.”, u: Motel Trogir: nije uvijek budućnost ono što dolazi / it is not future that always comes after, Nataša Bodrožić, Saša Šimpraga (ur.), Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke prakse / Loose Associations contemporary art practices – Onomatopee, Zagreb & Eindhoven, 2016., 110-133.

Socially Responsible Architecture – The Case of Interwar Zagreb, u: Architecture and Ideology, (ur.), V. Mako, M. Roter Blagojević i M. Vukotić Lazar, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, Velika Britanija, 2014., 148-157.

Zagreb Revisionists: “Social Standards” Architecture (s Marojem Mrduljašem), u: Team10 East. Revisionist Architecture in Real-Existing Modernism, (ur.) L. Stanek, Museum of Modern Art, Varšava, 2014., 165-197.

Home and Life, or: How Do People Live in Zagreb?, u: Atlas of the Functional City. CIAM 4 and Comparative Urban Analysis, gta Verlag (ETH Zürich) & Uitgeverij Thoth, Zürich i Bussum, 2014., _

Od Željezničarske bolnice do Klinika za plućne bolesti Jordanovac Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb – povijest izgradnje bolničke zgrade, u monografiji o bolnici, Zagreb, 2014. [prihvaćeno za objavljivanje]

Ernest Weissmann and Juraj Neidhardt, u: Unfinished Modernisations. Between Utopia and Pragmatism, (ur.) M. Mrduljaš i V. Kulić, Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb, 2012., 397-400.

„Zagreb raste, Zagreb se širi“ – Zagreb između dva rata, u: Borislav Doklestić, Zagrebačke urbanističke promenade, Studio HRG, Zagreb, 2010., 121-133.

Šalata, u: Borislav Doklestić, Zagrebačke urbanističke promenade, Studio HRG, Zagreb, 2010., 107-117.

Izvorni znanstveni radovi

Turistički kampovi i montažni objekti zagrebačkog Jugomonta u Istri i na Kvarneru pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća, u: „Ars Adriatica“, 2023. (u postupku objavljivanja; s Jasenkom Kranjčević)

Ishodišta i prilagodbe jednotraktnog sustava u projektima i realizacijama Drage Galića, u: „Radovi Instituta za povijest umjetnosti“, 46 (2022.): 191-206.

Ernest Weissmann’s Architectural and Planning Practices – continuity of original concerns of “new architecture” and post-war reconstruction, u: „Prostor“, 63 (2022.): 2-13.

Novozagrebačko naselje Dugave: novi model proizvodnje stambene zajednice, u: „Život umjetnosti“, 107 (2020.), 94-119. (s Lukom Korlaetom)

Constructing the World of Equal Opportunities: the Case of the Architect Vladimir Antolić, u: JMEH (Journal of Modern European History), Special Issue (2020.), 474-494.

CIAM Networking – Međunarodni kongres moderne arhitekture i hrvatski arhitekti 1950-ih godina / CIAM Networking – International Congress of Modern Architecture and Croatian Architects in the 1950s, u: Život umjetnosti, 99 (2016.), 39-55.

Škole i bolnice za Zagreb 20. stoljeća, u: Maksimir: povijest i kvartovski simboli, Kristian Strukić i Milena Bušić (ur.), Muzej grada Zagreba, Zagreb, 2016., 124-133. (s Miom Roth Čerina)

Case Study: Ernest Weissmann’s Hospital Buildings as a Neues Bauen Platform, u: Adaptive reuse. The modern movement towards the future, 14th International Conference proceedings. Do.co.mo.mo International, Ana Tostoes i Zara Ferreira (ur.), Docomomo international i Casa da Arquitectura, Lisbon, 2016., 502-508.

Jugoslavenski paviljon na svjetskoj izložbi u Parizu 1937. i reprezentacijska paradigma nove državne kulturne politike (s Jasnom Galjer), u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 37 (2013.), 179-192.

Međunarodni natječaj za Zakladnu i kliničku bolnicu u Zagrebu 1930.–1931., u: Prostor, 44 (2012.), 282-295.

Zakladni blok u Zagrebu – urbanističke i arhitektonske odlike, u: Prostor, 40 (2010.), 322-335.

Inicijacija novog građenja – od nepopularne novotarije do „izvoznog“ proizvoda, u: Život umjetnosti, 82 (2008.), 22-31.

Internacionalni stil – izložbe međuratnog Zagreba (1928.–1941.), u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 31 (2007.), 301-313.

Željezničarska bolnica u Zagrebu – jedna međuratna afera, u: Prostor, 31 (2006.), 64-75.

Radna grupa Zagreb – osnutak i javno djelovanje na hrvatskoj kulturnoj sceni, u: Prostor, 29 (2005.), 41-53.

Stručni radovi

Ulica grada Vukovara – koracima grada od stihijske do planirane izgradnje i natrag, u: Koraci grada – Medijske slike – Zagreb 1957.–2017., Sonja Leboš (ur.), Centar za kulturu Trešnjevka & Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, Zagreb, 2017., 6-11.

Angažman kao vid profesionalnog djelovanja / Engagement as an Aspect of Professional Work, u: Oris, 108 (2017.), 172-185.

Soseske in ulice – Susjedstva i ulice. Razgovor s Lukom Skansijem povodom izložbe Susjedstva i ulice. Vladimir Braco Mušič i arhitektura velikog mjerila (Soseske in ulice. Vladimir Braco Mušič in arhitektura velikega merila) u Muzeju za arhitekturu i oblikovanje (Muzej za arhitekturo in oblikovanje – MAO) u Ljubljani, u: Kvartal, 1-2, 2016., 4-17.

Razumjeti i čuvati tradiciju. Razgovor sa Željkom Čorak povodom 50. Zagrebačkog salona arhitekture, u: Kvartal, 3-4 (2015.), 4-10.

Zakladni blok. Najveći korpus arhitekture internacionalnog stila u Donjem gradu, u: Zagreb moj grad, 54, 2015., 4-8.

Židovska bolnica u Zagrebu, u: Ha – Kol, 87 (2005.), 30-36.

The Jewish Hospital in Zagreb – a Great Project that Never Came True, u: Voice, 5 (2004.–2005.), 40-43.

Razgovor s C. Zeller i C. Luchsingerom. Zagreb „Wild East“, u: Zarez, 66 (2001.), 12-13

Muzeološke publikacije

Miroslav Begović 1952.–2004., katalog radova (s Dubravkom Kisić, Ivanom Nikšić Olujić i Borkom Bobovec), u: B. Bobovec, Miroslav Begović, HAZU, Zagreb, 2013., 318-334.

Katalog zbirke i radova arhitekta Radovana Nikšića (s Ivanom Nikšić Olujić), u: Radovan Nikšić 1920. – 1987. Arhiv arhitekta, katalog izložbe, HAZU, Zagreb, 2005., 99-121 i 123-130.

Međunarodni natječaj za izgradnju Židovske bolnice u Zagrebu, 1930.–1931. (s Aleksandrom Laslom), katalog izložbe, HAZU, Zagreb, 2005.

Katalog zbirke i radova arhitekta Antuna Ulricha (s Dubravkom Kisić), u: Antun Ulrich. Arhiv arhitekta, katalog izložbe, HAZU, Zagreb, 2003., 13-33; 33-59.

Katalog zbirke Majstorske radionice arhitekta Drage Galića (s Ivanom Nikšić Olujić), 2012. (neobljavljeno)

Katalog zbirke arhitekta Nevena Šegvića (s Ivanom Nikšić Olujić), 2009. (neobjavljeno)

Katalog zbirke i popis radova arhitekta Milovana Kovačevića (Dubravkom Kisić i Aleksandrom Laslom), 2007. (neobjavljeno)

Enciklopedijske natuknice

Holjac, Janko, u: Allgemeines Kunstlerlexikon, Leipzig i München, 74 (2012.), 251-252.

Horvat, Lavoslav, u: Allgemeines Kunstlerlexikon, Leipzig i München, 75 (2012.), 35.

Hribar, Stjepan, u: Allgemeines Kunstlerlexikon, Leipzig i München, 75 (2012.), 172-173.

Hrs, Branko, u: Allgemeines Kunstlerlexikon, Leipzig i München, 75 (2012.), 176.

Hržić, Marijan, u: Allgemeines Kunstlerlexikon, Leipzig i München, 75 (2012.), 192-193.

Hržić, Oleg, u: Allgemeines Kunstlerlexikon, Leipzig i München, 75 (2012.), 193-194.

Hećimović, Viktor, u: Allgemeines Kunstlerlexikon, Leipzig i München, 70 (2011.), 496-497.

Heinzel Vjekoslav, u: Allgemeines Kunstlerlexikon, Leipzig i München, 2011.

Kovačević, Milovan (s Dubravkom Kisić), u: Hrvatski bibliografski leksikon, 2009., 773-774.

Scenariji dokumentarnih filmova Programa za kulturu HRT-a

Jedno djelo: Zgrada Elektroslavonije u Osijeku. Arhitekt Boris Krstulović, (ur.) Ana Marija Habjan, 2017. (scenarij)

Jedno djelo: Zgrada Kemikalije na Svačićevom trgu u Zagrebu. Arhitekt Drago Galić, (ur.) Ana Marija Habjan, 2017. (scenarij)

60 godina Hrvatske televizije, Adresa Prisavlje 3, (ur.) Ana Marija Habjan, 2016. (scenarij)

Suvremenici: Bogdan Budimirov, s (ur.) A. Ganza Habjan, 2014. (scenarij)

Suvremenici: Andrija Mutnjaković, s (ur.) A. Ganza Habjan, 2014. (scenarij)

Ivan Vitić – portret arhitekta, s (ur.) A. Ganza Habjan, 2006. (scenarij)