Znanstvenici

dr. sc. Vlasta Zajec

Viša znanstvena suradnica

T. 01 6112 044

E. vzajec / ipu.hr

B. CRORIS profil

Biografija

Rođena 1964. godine u Zagrebu, gdje 1983. godine završava Klasičnu gimnaziju, a 1989. godine studij povijesti umjetnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu. Iste godine se zapošljava u Institutu za povijest umjetnosti. Magistrirala 1995. godine s temom „Drveni oltari 17. stoljeća u Istri“, a 2001. godine doktorirala s temom „Drvena skulptura 17. stoljeća u Istri“. Stručno se usavršavala u Italiji (Venecija, Udine, Trst) i Njemačkoj (München). Područje istraživanja: drveni i mramorni oltari te skulptura 17. i 18. stoljeća u Istri i sjevernoj Hrvatskoj. Godine 2004. pokreće stručno-znanstveni časopis Kvartal – kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, koji kao glavna urednica uređuje do 2009. godine.

Bibliografija (izbor)

Knjige

Studije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća u Istri, Zagreb, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2014., 296. str.

Znanstveni radovi

Spomenik Presvetom Trojstvu u Vinkovcima i njegova tipološka ishodišta, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 46 (2022.), 97-108.

Oltari i crkveni namještaj iz druge polovine stoljeća u: Požeška katedrala, Požega – Zagreb, 2022., 99-147.

Javna sakralna plastika u gradovima tvrđavama jugoistočne granice Habsburške Monarhije, u: Eugen Savojski (1663 –1736.) i gradovi-tvrđave jugoistočne granice Habsburške Monarhije, Katarina Horvat-Levaj (ur.), Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, 2022., 129-157.

Kip sv. Jeronima u Čakovcu, u: Sveti Jeronim kroz vjekove. Kult i spomenici. Zbornik radova u povodu 1600. obljetnice smrti svetog Jeronima, Emilio Marin, Katarina Horvat-Levaj (ur.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2021., 393-406.

Primjeri drvene skulpture na području župe Savudrija, u: Vrata Jadrana: Savudrija i pripadajući teritorij u doba Mletačke Republike / Il promontorio dell’Adriatico: Salvore e il suo territorio nell’età della Serenissima, zbornik međunarodnog projekta, Biljana Bojić, Barbara Crnobori, Silvano Pelizzon et al., Bašanija, Talijanska Unija, 2019., 27-37.

Javni spomenici Nikoli Šubiću Zrinskom u Hrvatskoj, u: Odjeci bitke kod Sigeta i mita o Nikoli Šubiću Zrinskom u umjetnosti (glazba, likovne umjetnosti, književnost), Stanislav Tuksar, Kristina Milković i Petra Babić (ur.), Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2018., 261-287.

Klasicistička transformacija stila na primjeru inventara župnih crkava u Bednji i Kamenici, u: Klasicizam u Hrvatskoj, IPU, Zagreb, 2016., 317-332.

Izvještaji Artura Schneidera i fotografijski arhiv kao izvori za proučavanje nekadašnjih oltara zagrebačke katedrale, u: Artur Schneider: 1879.1946., Zagreb, 2016., 191-223.

Štuko dekoracija stropa crkve Blažene Djevice Marije od Karmela (sv. Marije od Puka) u Novigradu u Istri, u: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 47 (2015.), 411-438.

Štukomramorni oltari u sjevernoj Hrvatskoj, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 35 (2011.), 177-194.

Oltari i skulptura 17. i 18. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj, u: Hrvatska umjetnost. Povijest i spomenici, Zagreb, 2010., 321-341.

Aeternae Memoriae Ioannis Iankovics de Daruvar spomenik obitelji Ivana Jankovića Daruvarskog u Stražemanu, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 31 (2007.), 205-221.

Kip sv. Jeronima u Valici, u: Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću, zbornik radova sa znanstvenog skupa, Split, 2007., 109-119.

Oltari i skulptura od 17. do 19. stoljeća u crkvama tarske župe, u: Tar, Frata, Vabriga: Kulturna baština, Poreč, 2006., 345-355.

Altari e sculture nelle chiese della parrocchia di Torre (XVII-XIX), u: Torre, Fratta, Abrega: Patrimonio culurale, Parenzo, 321-331.

Due angeli lignei a Rovigno: un'opera di Enrico Merengo?, u: Venezia arti, 15-16, 2001.‒2002. (2005.), 197-200.

Oltari i skulptura baroknog i neostilskog razdoblja, u: Kulturna baština Požege i Požeštine, Požega, 2004., 208-229.

Prilozi za katalog skulpture 17. stoljeća u Istri, u: Zbornik I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, 2004., 191-196.

Una Madonna con Bambino istriana attribuita a Giovanni Antonio Agostini, u: Bollettino delle Civiche Istituzioni culturali, Udine, III. ser., 7-8 (2001.‒2002.), 7-14.

Oltar Bogorodice Zaštitnice u Gračišću, u: Peristil, 44 (2001.), 61‒74.

Nekoliko drvenih kipova iz Istre izrađenih prema istim predlošcima, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 25 (2001.), 165-172.

Jedna rezbarska radionica sredinom 17. stoljeća u Istri, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 22 (1988.), 72-81