Stručni suradnici

Boris Dundović

Stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju, mag. ing. arch., konzervator arhitekt

T. 01 6112 728

E. bdundovi / ipu.hr

B. CRORIS profil

N. Academia.edu

Biografija

Boris Dundović rođen je 1989. godine u Zagrebu. Diplomirao je arhitekturu i urbanizam na Arhitektonskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine radom Revitalizacija dvorca Tüköry u Diošu: Idejno rješenje naselja s ladanjskim sklopom. Od iste godine polaznik je poslijediplomskoga doktorskoga studija Tehničkoga sveučilišta u Beču (TU Wien), na Institutu za povijest umjetnosti, povijest graditeljstva i zaštitu spomenika, gdje se bavi djelima mađarskih arhitekata na hrvatskom tlu između 1867. i 1918. godine. Od 2014. do 2018. godine sudjelovao je u znanstvenom istraživanju u sklopu projekta Urbanizam naslijeđa – Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa (HERU) na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu (voditelj projekta: akademik Mladen Obad Šćitaroci).

Od 2016. do kraja 2018. godine bio je vanjski suradnik konzervatora na programima Hrvatskoga restauratorskoga zavoda. Od akademske godine 2017./18. izvođač je diplomskoga izbornoga kolegija Mađarska arhitektura i urbanizam 19. stoljeća kao vanjski suradnik Katedre za hungarologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Kao stručni suradnik Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu zaposlen je od veljače 2019. godine.

Njegova istraživačka tema su arhitektonske i kulturne mađarsko-hrvatske veze tijekom 19. i na početku 20. stoljeća u sklopu Austro-Ugarske Monarhije. Autor je i suautor nekolicine znanstvenih, stručnih i ostalih radova, izložbi, te urednik više knjiga.

Djeluje kao arhitekt u istraživanju, zaštiti i obnovi graditeljskoga naslijeđa.