Projekti

Povijest umjetničkih institucija u Hrvatskoj

Projekt ustanove

Projekt obuhvaća razne vidove istraživanja institucija i pojava vezanih uz hrvatsku povijesno-umjetničku infrastukturu (muzejsko-galerijske ustanove, nastavne ustanove, znanstveno-istraživačke, konzervatorsko-restauratorske). U okviru muzejsko galerijskih ustanova, posebna pažnja pridat će se mediju fotografije u postavima hrvatskih muzeja i reinterpretirati razumijevanje složenih društvenih i povijesnih okolnosti koje su moguće upravo zahvaljujući fotografiji (Križić Roban). Djelovanje Galerije Miroslav Kraljević i Soros Centra za suvremenu umjetnosti te njihov značaj u kreiranju suvremene umjetničke scene (Sekelj) te povijest Društva hrvatskih umjetnika i počeci Moderne galerije u Zagrebu (Kraševac) iziskuju nove interpretacije na temelju čitanja i obrade izvornog arhivskog gradiva. Od pojava koje su zbog dugogodišnje marginalizirnosti struke ostale nepoznanicama, obradit će se modeli likovnog stvaralaštva žena u 19. stoljeću i njihova fortuna critica u literaturi i povijesnim izvorima (Mance), kao i doprinos žena u kulturno-umjetničkom životu Zagreba između dva svjetska rata na temelju djelovanja Gospojinske sekcije Društva umjetnosti (Kraševac). Istražit će se i pojedinačni doprinosi znamenitih povjesničara umjetnosti, poglavito na temelju stručne obrade arhivskog i dokumentacijskog gradiva u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu i Splitu (Šverko): Donacija Olge Maruševski, Arhiv Ljubo Karaman (Šojat), osobna ostavština Grge Gamulina (Šimić) i dr. U sklopu projekta kontinuirano će se provoditi izrada popisa zbirke kataloga samostalnih i grupnih izložbi pohranjenih u Institutu, kao i unos rukopisa Božene Šurine o skupnim izložbama održanim u Zagrebu u sustav CAN_IS. Istraženo i usustavljeno gradivo poslužit će za daljnje teme istraživanja, posebice biografije kao povijesnoumjetničkog žanra (Mance).

Cilj projekta je sustavan rad na povijesnoumjetničkoj bibliografiji i arhivsko-dokumentacijskim resursima Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu i Splitu.

-
Voditeljica projekta
dr. sc. Irena Kraševac, znanstvena savjetnica

Znanstvenici i asistenti
dr. sc. Ivana Mance
dr. sc. Sandra Križić Roban
Sanja Sekelj
dr. sc. Ana Šverko

Stručni suradnici
Irena Šimić
Lina Šojat

Trajanje projekta: 2019.–2023.

Šifra projekta: PU-IPU-2019-6