Katalog arhiva

Donacija Bela Auer

Oznaka: IPU-ADO-DBA

Donacija Bela Auer (Zagreb, 3. 10. 1899. – Zagreb, 1. 5. 1975.) okuplja radove arhitekta nastale u periodu od 1920. do 1975. godine, a pohranjena je u Institutu od 1976. godine. Fond obuhvaća 836 originalnih nacrta i skica raspoređenih u 67 mapa, 28 fascikala radne dokumentacije vezane uz razne natječaje te 121 primjerak časopisa. Za donaciju je pripremljen osnovni popis, a građa je primarno stručno obrađena. Vrsta građe su tlocrti, nacrti, skice, spisi i časopisi, a vrsta medija je papir.

  • Biografija (LZMK, Hrvatski biografski leksikon, Žarko Domljan, 1983.)