Katalog arhiva

Arhiv Ana Deanović

Oznaka: IPU-ADO-AAD

Arhiv Ana Deanović (Zagreb, 11. 9. 1919. – Ljubljana, 9. 10. 1989.) obuhvaća koncepte i rukopise za objavljene radove te bilješke, skice, arhitektonsku dokumentaciju, fotografije i razglednice. Gradivo je pohranjeno u 12 arhivskih kutija, 97 fascikala i 3 foto-albuma. Dio arhiva čini i donacija 495 knjiga, okupljenih u Ex libris A. Deanović. Arhiv je pohranjen s izvornom sistematizacijom gradiva te je za fond izrađen osnovni popis inventara. Vrsta građe su rukopisi, skice, nacrti i fotografije, a vrsta medija su papir, fotopapir i fotonegativ. Zbirka je formirana 1992. godine.

  • Biografija (LZMK, Hrvatski biografski leksikon, Vladimira Tartaglia-Kelemen, 1993.)