Katalog arhiva

Arhiv Stjepan Planić

Karta Zagreba s označenih 190 izvedenih projekata arhitekta Stjepana Planića (133 obiteljske kuće, 41 stambena zgrada i stambeni interijeri, 16 javnih zgrada), izvor: Institut za povijest umjetnosti, Arhiv Stjepan Planić (na pohrani)

Oznaka: IPU-ADO-ASP

Arhiv Stjepan Planić (Zagreb, 27. 12. 1900. – Zagreb, 26. 12. 1980.) okuplja projektantski opus arhitekta koji je nastao u periodu od 1925. do 1980. godine. Izvorni nacrti, dokumentacija i spisi raspoređeni su tematski i tipološki u nekoliko cjelina: obiteljske kuće, interijeri, višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, javne zgrade, škole, crkve, grobnice, natječaji i dr. Izvornim nacrtima pridruženi su razni katalozi i pravilnici te katalog arhitektonskih realizacija po godinama. Opsežan fond okuplja preko 750 fascikala pojedinačnih projekata, 94 svežnja, 30 rola nacrta i 8 registratora (vrsta medija su: paus-papir, papir, karton i videokasete). Arhiv je stručno obrađen i pretraživ putem analitičkog inventara, a gradivo je adekvatno arhivski pohranjeno.

  • Darja Radović Mahečić, Ivana Haničar Buljan, Stjepan Planić 1900.–1980., Gliptoteka HAZU – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2003.

Kontakt: ihanicar / ipu.hr