Zbornici

Vratnice Andrije Buvine u Splitskoj katedrali 1214.–2014.

Nenad Cambi et. al.


Glavni urednik
Nenad Cambi

Urednici
Joško Belamarić
Guido Tigler

Uredništvo
Ivo Babić, Joško Belamarić, Joško Božanić, Nenad Cambi, Petar Jakelić, Branko Jozić, Vanja Kovačić, Bratislav Lučin, Emilio Marin, Željko Radić, Drago Šimundža, Radoslav Tomić, Marko Trogrlić, Josip Vrandečić

Recenzenti
Vanja Kovačić
Dino Milinović

Lektura
Elizabeta Garber

Prijevod na engleski jezik
Vivian Grisogono
Karla Katalinić
Graham McMaster
Sarah Rengel

Likovno rješenje korica
Vanja Kovačić

Grafička priprema
Književni krug Split

Izdavači
Književni krug Split, Split – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2020.

Tisak
Dalmacija papir, Split

Naklada
300 primjeraka

Materijalni opis
484 str.; ilustr.; kazalo osobnih imena i geografskih pojmova

ISBN (IPU) 978-953-7875-75-6
ISBN (KKS) 978-953-163-497-7

-
Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa Vratnice Andrije Buvine u splitskoj katedrali 1214.–2014. održanog 23. i 24. rujna 2014. godine u Splitu.

-
Tiskanje knjige novčanom su potporom pomogli Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Grad Split.

-
Knjigu je moguće kupiti online kod suizdavača Književni krug Split.

-
SADRŽAJ

5
Joško Belamarić i Guido Tigler
Proslov
Prologue

9
Vratnice Andrije Buvine – slike
Master Andrija Buvina Doors – illustrations

25
Joško Belamarić
Andrija Buvina – Painter and Woodcarver, a Master Rooted in the Historical and Artistic Reality of the Split and Dalmatia of the 1200s
Andrija Buvina – drvorezbar i slikar, majstor ukorijenjen u splitsku i dalmatinsku povijesnu i umjetničku stvarnost početka 13. stoljeća

71
Guido Tigler
Andrea Buvina era anche un intagliatore o solo un pittore?
Je li Andrea Buvina bio i drvorezbar ili pak samo slikar?

119
Žana Matulić Bilač
The Romanesque Wooden Doors of Split Cathedral – Research, Conservation and Protection 2014.–2018.
Drvene romaničke vratnice splitske katedrale – istraživanje, restauriranje i zaštita 2014.–2018.

161
Franko Ćorić
Master Buvina's Door – A Unique Testimony to the Paradigm Shift in the Theory of Monument Protection and Methodological Experimentation
Buvinine vratnice – jedinstveno svjedočanstvo promjene paradigme u teoriji zaštite spomenika i metodoloških postupaka

189
Charles Indekeu
Traceological Investigation of the Wooden Door of the Split Cathedral
Traseološko istraživanje drvenih vratnica splitske katedrale

211
Daniela Matetić Poljak
Ornamentalni korpus Buvininih vratnica
The Ornamental Corpus of Buvina 's Doors

253
Judit Gál i Mirko Sardelić
Archbishop Bernard (1200-1217) between Split and Hungary
Nadbiskup Bernard (1200.–1217.) između Splita i Ugarske

273
Branko Jozić
Iluminirani kodeks 626 C iz Riznice splitske stolnice – zagonetke i gonetanja
Il codice miniato 626 C nel Tesoro della cattedrale di Spalato – enigmi e congetture

311
Radoslav Bužančić
Andrija Buvina and Radovan. The Salvation Message on the Portals of the Split and Trogir Cathedrals
Andrija Buvina i Radovan. Poruka spasenja na portalima splitske i trogirske prvostolnice

347
Gaetano Curzi
Medieval Wooden Doors in Central Italy: a Reconsideration
Srednjovjekovne drvene vratnice u središnjoj Italiji: ponovno razmatranje

369
Regina Urbanek
The Romanesque Wooden Door Leaves in St. Maria im Kapitol in Cologne
Romaničke drvene vratnice iz crkve sv. Marije u Kölnu

395
Xavier Barral i Altet
Bernardus faber me fecit, Giraldus me fecit: la revendication des portes romanes en bois ornées de ferronneries
Bernardus faber me fecit, GiraJdus me fecit: prilog vrednovanju romaničkih drvenih vratnica sa željeznim ukrasom

419
Luca Mor
I dolenti in Iegno di Cividale del Friuli. Per una ricomposizione (inderogabile) con il crocifisso del duomo
Drvene skulpture 'ožalošćenih' iz Cividale del Friulija. Za ponovno (obvezujuće) ujedinjenje s raspelom iz katedrale

441
Ivana Svedružić Šeparović
Drveni gotički stropovi u Splitu, primjeri iz palače Papalić i palače Grisogono
Wooden Gothic Ceilings in Split, Examples from the Palaces Papalić and Grisogono

463
Kazalo osobnih imena / Index of personal names

473
Kazalo geografskih pojmova / Index of geographical terms