Novosti
Nakladništvo

Časopis Radovi IPU u bazi Web of Science

Časopis Radovi Instituta za povijest umjetnosti, pokrenut 1972. godine, uvršten je u citatnu bazu Web of Science – Emerging Sources Citation Index (ESCI) od broja 42 (2018.). Uvrštenje u ESCI predstavlja značajan korak u daljnjem razvoju časopisa i njegovoj međunarodnoj vidljivosti te je veliko priznanje svima koji su ga uređivali.

Podsjećamo da je časopis od 2015. godine uvršten u bazu Scopus, a indeksiran je i u drugim bazama (ERIH PLUS, EBSCO i DOAJ).

Svi dosadašnji brojevi dostupni su u otvorenom pristupu na portalu Hrčak i na mrežnim stranicama časopisa.

-
Kontakt: Danko Zelić, glavni urednik časopisa