Međunarodne suradnje
Kreativna Europa

​The Cycle – European Training in Photographic Legacy Management

Projekt „The Cycle: European Training in Photographic Legacy Management“ (2020. – 2022.) provodi se u suradnji pet partnerskih institucija iz Francuske, Španjolske i Hrvatske, a financira se sredstvima Europske unije, unutar programa Kreativna Europa (potprogram Kultura). Vodeći partner projekta je Spéos (FR), a uz Institut za povijest umjetnosti u projekt su uključeni Ured za fotografiju (HR), Magnum (FR) i Deusto (ŠP).

Cilj projekta je istraživanje i edukacija kulturnih djelatnika i šire javnosti na području valorizacije i promicanja fotografske baštine te osmišljavanje suvremenog obrazovnog programa upravljanja fotografskim ostavštinama i izrada funkcionalne platforme za umrežavanje stručnjaka koji djeluju na polju očuvanja nasljeđa u mediju fotografije.

Fotografski arhivi važno su kulturno svjedočanstvo i katalizator promicanja svijesti o zajedničkoj europskoj povijesti i vrijednostima. Iako učinkovito vođenje arhiva može zajamčiti život fotografskog djela, fotografi i njihovi asistenti često nemaju potrebne vještine iz upravljanja fotografskim nasljeđem.

Partneri projekta The Cycle žele pronaći nove, učinkovite i održive oblike očuvanja i valorizacije umjetničke fotografije u Europi obrazovanjem stručnjaka na području upravljanja fotografskim arhivima. Uz pomoć kvalitetnog partnerstva The Cycle želi omogućiti nova umrežavanja za umjetnike i stručnjake koja će pridonijeti transnacionalnoj razmjeni i unaprijediti njihove karijere.

Programske aktivnosti projekta redovito će se objavljivati na mrežnim stranicama Instituta za povijest umjetnosti.

Više o projektu ovdje i putem službenih mrežnih stranica projekta.

-
Voditeljica projekta (HR / IPU)
Sandra Križić Roban, znanstvena savjetnica

Suradnice (HR / IPU)
Irena Šimić, stručna suradnica
Ana Ćurić, suradnica za organizaciju i provedbu projektnih aktivnosti

-
Kontakt:
Sandra Križić Roban