Poslijedoktorandi i asistenti

Iva Vidović

Asistentica, doktorandica
T. 01 6112 74
E. ividovic / ipu.hr
B. CRORIS profil

Biografija

Rođena je 1991. godine u Sisku. Diplomirala je povijest umjetnosti i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2018.). Vježbenički staž, u vidu stručnog osposobljavanja na radnom mjestu kustosice pripravnice, prošla je u Gradskom muzeju Sisak. Od 2019. godine polaznica je poslijediplomskog studija povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Od studenog 2020. zaposlena je na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu kao asistentica – doktorandica na projektu dr. sc. Katarine Horvat Levaj „Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi-tvrđave jugoistočne granice Habsburške Monarhije“. Pod mentorstvom dr. sc. Milana Pelca trenutno priprema doktorski rad na temu „Razvoj gradova Banovine, Kodruna i Like u 18. stoljeću“.

Bibliografija (izbor)

„Čelik i nafta – izložba o izložbi“, Iskra Baćani (ur.), Gradski muzej Sisak, Sisak, 2019.

Sudjelovanje na domaćim znanstvenim skupovima

„Perivoji u Topuskom“, izlaganje na znanstvenom skupu „Na izvoru zdravlja“ povodom 200 godina suvremenog lječilišta Topusko, Topusko, 23. – 24. 11. 2018.