User guide

  • Zahtjev za uvid i korištenje gradiva upućuje se putem e-maila na isimic@ipu.hr (Irena Šimić).
  • Korisnici gradivo prema prethodno upućeonm zahtjevu mogu dobiti na uvid u prostorijama Instituta za povijest umjetnosti, u radno vrijeme ustanove i uz prisutnost zaposlenika.
  • U slučaju da je gradivo znatno oštećeno ili u postupku stručne obrade i digitalizacije uvid u gradivo ne može biti omogućeno za rad drugim korisnicima.
  • Presnimavanje je potrebno dogovoriti sa stručnim suradnikom, a sukladno s prethodno upućenim pisanim zahtjevom.
  • Objava gradiva odobrava se jednokratno prema prethodno podnesenom zahtjevu i uz pisanu suglasnost ravnatelja ustanove.
  • Korisnik se obavezuje gradivo koristiti isključivo za svrhu navedenu u zahtjevu ili određenu zasebnim ugovorom o daljnjem korištenju. Korisnik nema pravo niti jednu inačicu gradiva prosljeđivati drugim privatnim i pravnim osobama bez znanja i pisane suglasnosti Instituta te nositelja autorskih i srodnih prava.
  • Prilikom daljnjeg korištenja i/ili objave korisnik se obavezuje navoditi uz gradivo osnovne podatke: izvor i vlasništvo (Institut za povijest umjetnosti), naziv fonda (npr. Planoteka Instituta za povijest umjetnosti), inventarnu oznaku gradiva te ime autora (stvaratelja) gradiva.

Korisnici gradiva upućuju se na sljedeće propise i zakone: