Mobility

Realised scholarships and research stays within the IAH outgoing mobility program. 

Realizirane stipendije i istraživački boravci u okviru programa odlazne mobilnosti.

Odlazna mobilnost

2024.

dr. sc. Ana Plosnić-Škarić
Richard Krautheimer Guest Fellow/Visiting Professor 2024, Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institute for Art History, Rim
Trajanje: siječanj do srpnja 2024.

2023.

Boris Dundović
Studijski boravak kao stipendist Vlade Mađarske u svrhu stručnog usavršavanja na tri pozivne institucije: Fakultetu arhitekture i građevine Miklósa Ybla na Sveučilištu Óbuda (ÓE YMÉK), Arhitektonskom fakultetu Budimpeštanskog sveučilišta tehnologije i ekonomije te Mađarskom muzeju arhitekture i Dokumentacijskom centru za zaštitu spomenika.
Trajanje: 4. rujna 2023. do 26 siječnja 2024.

dr. sc. Sanja Horvatinčić
University of Hildesheim, Whippermann Fellowship
Trajanje: studeni 2023., 4 tjedna

dr. sc. Andrej Žmegač
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel
Stipendirani istraživački boravak
Trajanje: travanj 2023., 4 tjedna

2022.

dr. sc. Ana Šverko
Berenson Fellow u Centru za istraživanje talijanske renesanse Sveučilišta Harvard – Villa I Tatti u Firenci (Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies)
Trajanje: 1. rujna do 31. prosinca 2022. 

Istraživački boravci u inozemstvu

dr. sc. Josip Belamarić
Istraživački studijski boravak u Beču (Albertina; Österreichische Nationalbibliothek) i Firenzi (Kunsthistorisches Institut, Max-Planck-Gesellschaft)

dr. sc. Katarina Horvat-Levaj
Terensko istraživanje u Torinu za HRZZ projekt Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi-tvrđave jugoistočne granice Habsburške Monarhije.

dr. sc. Irena Kraševac
Istraživački studijski boravak u Münchenu, Zentralinstitut für Kunstgeschichte

dr. sc. Sandra Križić Roban
Istraživački studijski boravci u Ptuju i Ljubljani (privatna zbirka Stojan Kerbler, Arhitekturni muzej Ljubljana), Thesaloniki i Stockholmu (ženska fotografija)

Lana Lovrenčić
Usavršavanje i studijski boravak u Fotohofu, Salzburg, Austria

dr. sc. Milan Pelc
Istraživački studijski boravak pri Institut für Kunstgeschichte, Max-Planck-Gesellschaft u FIrenzi i Graphische Sammlung Albertina u Beču.

dr. sc. Mirjana Repanić Braun
Terenski rad u Sloveniji, pregled župskih arhiva i snimanje komparativne građe za hrvatsko zidno slikarstvo druge polovine 18. Stoljeća (crkve u Kamnici, Svetom Dolu, Slovenskoj Bistrici i Brinjevoj Gori).

dr. sc. Ana Šverko
Usavršavanje u I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (travanj 2023.) i Fondazione Giorgio Cini u Veneciji (rujan 2023.)

dr. sc. Ratko Vučetić
Terensko istraživanje u Torinu za HRZZ projekt Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi-tvrđave jugoistočne granice Habsburške Monarhije.

dr. sc. Vlasta Zajec
Terensko istraživanje u Torinu za HRZZ projekt Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi-tvrđave jugoistočne granice Habsburške Monarhije.

2021.

Lana Lovrenčić
Camera Austria, Graz
Istraživanje za HRZZ projekt Ekspozicija. Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas voditeljice Sandre Križić Roban
Trajanje: 11.–20. listopada 2021.

dr. sc. Ana Šverko
Fototeka Kunsthistorisches Instituta u Firenci
Stručno usavršavanje u sklopu projekta Ekspozicija. Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas (HRZZ, IP-2019-04-1772)
Trajanje: 4. do 11. listopada 2021.

dr. sc. Ana Šverko
Velika Britanija, stipendija Paul Mellon Centra Sveučilišta Yale
Studijsko putovanje i istraživanje arhivskih izvora vezanih uz studijska putovanja britanskih intelektualaca u Dalmaciju, primarno Thomasa Grahama Jacksona
Trajanje: 13.–28. rujna 2021.

Martina Bobinac
Arhiv Jugoslavije, Beograd
Studijsko putovanje i istraživanje arhivskih izvora o studijama slučaja urbane obnove nakon potresa u Skopju 1963. i poplave u Zagrebu 1964.
Trajanje: 19.–24. prosinca 2021.

2020.

dr. sc. Darka Bilić
Archivio di Stato di Venezia i Museo Correr, Venecija
Arhivsko istraživanje za HRZZ projekt Antun Jančić i fortifikacijska arhitektura Mletačke Republike voditelja Andreja Žmegača
Trajanje: 19.–27. siječnja 2020.

2019.

dr. sc. Sandra Križić Roban
Adam Mickiewicz Institut, Varšava
Istraživanje ženske fotografije u Poljskoj u svrhu pripreme izložbe neoavangardne fotografije; posjet državnim i privatnim galerijama u Varšavi, Wroclawu i Lodzu.
Trajanje: studeni 2019. 

Ana Ćurić
Smithsonian Institution, Phillips Collection, Washington, SAD
RIHA/ARIAH Professional Staff Exchange program, stručno usavršavanje
Trajanje: 15. 10.–3. 11. 2019.

dr. sc. Darka Bilić
University of Toronto (radionica za digitalne alate u istraživačkom radu) i konferencija RSA – Američko udruženje renesanse u Torontu (konferencija).
Trajanje: 14.–21. 3. 2019.

dr. sc. Ana Plosnić Škarić
Venice International University, San Servolo, Venecija, međunarodna ljetna radionica Visualizing Venice Summer Institute 2019 (II Session), stipendija Getty Foundation
Razvoj metoda digitalne povijesti umjetnosti projekta „Fortifications of the city of Trogir: Visualising changes from 220BCE until 1900CE“.
Trajanje: 2.–8. 6. 2019.

dr. sc. Ana  Šverko
Venice International University, San Servolo, Venecija, međunarodna ljetna radionica Visualizing Venice Summer Institute 2019 (II Session), stipendija Getty Foundation
Razvoj metoda digitalne povijesti umjetnosti projekta „Fortifications of the city of Trogir: Visualising changes from 220BCE until 1900CE“.
Trajanje: 28.5.–10. 6. 2019.

akademik Radoslav Tomić
Kunsthistorishes Institut, Firenza
Trajanje: 30. 1.–8. 2. 2019.

dr. sc. Josip Belamarić
Kunsthistoriches Institut (Max-Planck-Institut), Firenca
Visiting Scholar
Trajanje: 1. 3. - 1. 6. 2019.

2018.

dr. sc. Darka Bilić
Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, Firenza
Berenson Fellow, „Lodging and Commerce in Early Modern Mediterranean in the Light of Cultural Exchange“
Trajanje: siječanj – lipanj 2018.

dr. sc. Sandra Križić Roban
College Art Association, CAA Getty International Program 2018, Los Angeles, SAD
Trajanje: veljača 2018.

Matko Matija Marušić, mag. hist. art.
Sveučilište Cambridge
Stipendija British Scholarship Trusta
Mentor: Donal Cooper, PhD, University Lecturer in Italian Renaissance Art and a Fellow of Jesus College, University of Cambridge
Trajanje: 15. 1.–15. 3. 2018.

dr. sc. Josip Belamarić
Getty Research Institute, Los Angeles, SAD
Getty Research Guest Scholar
Trajanje: 1. 10. 2017. – 1. 4. 2018.

2017.

dr. sc. Josip Belamarić
The Attingham Study Programme: Palaces and Villas of Rome and Napels, Italija
Trajanje: rujan 2017.

Petra Batelja, mag. hist. art.
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, Slovenija
Studijski istraživački boravak
Trajanje: 10. 5.–10. 6. 2017.

Petra Batelja, mag. hist. art.
Budapesti történeti múzeum (Budapest History Museum), Budimpešta, Mađarska
Stipendija Vlade Mađarske za kratki istraživački boravak doktoranda
Trajanje: 10. 9.–9. 10. 2017.

dr. sc. Darka Bilić
Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, Italija

dr. sc. Ljiljana Kolešnik
Fondacija Zero, Düsseldorf, Njemačka

dr. sc. Ana Šverko
University of Pennsylvania, istraživanje, SAD

2016.

dr. sc. Darka Bilić
Institute of Asian and Oriental Studies, University of Zürich, Švicarska
Suradnja University Research Priority Program (URPP) Asia and Europe
Trajanje: studeni 2016.

Nikola Bojić, mag. hist. art.
Massachusetts Institute of Technology (MIT), School of Architecture and Planning, SAD
Program in Art, Culture and Technology
Trajanje: 1. rujna 2016. – 15. siječnja 2017. 

dr. sc. Milan Pelc
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel
Suradnja na projektu Virtuelles Kupferstichkabinett
Trajanje: 1. do 30. travnja 2016. 

dr. sc. Joško Belamarić
Robert Lehman Visiting Professor
Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, Firenca
Trajanje: 28. siječnja do 1. lipnja 2016.

Matko Matija Marušić
Universita' degli Studi di Pisa
Dipartimento di Civilta' e Forme del sapere
Studentska razmjena u sklopu programa Erasmus+
Trajanje; zimski semestar, listopad 2015. do veljače 2016.

dr. sc. Darka Bilić
Harvard University Cambridge, MA, USA
Aga Khan Program for Islamic Architecture
Trajanje: 1. veljače do 1. lipnja 2016.

dr. sc. Ana Šverko
Politehnico di Milano (veljača 2016.)
British Museum, London / Bristol (16. srpnja do 27. kolovoza 2016.)

dr. sc. Irena Kraševac
Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München

-
For more information on the scientific acctivities find thorough our annual and periodic reports here.