Digitalna pristupačnost

Izjava o digitalnoj pristupačnosti mrežnih stranica Instituta za povijest umjetnosti https://www.ipu.hr

Izjava o pristupačnosti

Institut za povijest umjetnosti nastoji svoje mrežne internetske stranice na mrežnom sjedištu www.ipu.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se usvaja (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice na mrežnom sjedištu https://www.ipu.hr djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nije usklađen s preporukama za digitalnu pristupačnost:

  • na stranicama nije dostupan widget (alat) koji omogućuje ispravljanje teksta
  • na stranicama se djelomično koriste sans serif fontovi
  • na stranicama nije vidljiv plug-in (dodatak) za uključivanje teksta za osobe s disleksijom te opcija za promjenu kontrasta
  • slike, grafovi i dijagrami objavljeni na stranicama ne sadrže uvijek atribute
  • na stranicama nije omogućen alternativni zvučni opis informacije

Uredništvo mrežnih stranica kontinuirano uređuje sadržaj i unapređuje funkcionalnosti mrežnog mjesta te će u narednom periodu razmjerno raditi na otklanjanju uočenih neusklađenosti, u skladu s preporukama nadležnih javnih tijela te s obzirom na primjere dobre prakse.

Priprema izjave o pristupačnosti

Ova Izjava sastavljena je dana 27. svibnja 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Za pripremu ove Izjave korišten je predloženi postupak i alati samoprocjene Izjava je zadnji put preispitana 16. prosinca 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta https://www.ipu.hr korisnici mogu uputiti:

  • e-poštom: ured@ipu.hr (tajništvo)
  • telefonski: +385 6112 744 (tajništvo)
  • poštom: Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68/III, HR-10000 Zagreb.

Institut za povijest umjetnosti obavezuje se u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, zahtjeva, upita korisnika vezan uz osiguravanje pristupačnosti dostaviti istom ili ga u navedenom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na obavijest ili zahtjev korisnika.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.