Nova izdanja

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 45 (2021)

Broj 45 (2021)

Autori u broju: Darija Alujević, Pavle Bonča, Igor Čulig, Ivan Ferenčak, Bojan Goja, Ivana Haničar Buljan, Silvija Lučevnjak, Nikolina Maraković, Ana Marinković, Predrag Marković, Barbara Murovec, Jasminka Najcer Sabljak, Jasmina Nestić, Martina Ožanić, Júlia Papp, Iva Pasini Tržec, Milan Pelc, Mario Pintarić, Petar Puhmajer, Ivana Tomas, Radoslav Tomić, Damir Tulić, Tin Turković, Zlatko Uzelac, Iva Vidović, Ratko Vučetić, Andrej Žmegač

Zagreb, 2021.
God. 40, br. 45
274 str.

Cijena: 10,62 €

Cijena: 80.00 kn

Valorizacija kulturnog krajobraza Rijeke dubrovačke

Josip Belamarić, Ana Šverko

Institut za povijest umjetnosti, 2021.
pdf mrežno izdanje; 92 str.; ilustr.
ISBN 978-953-373-005-9

Palača Hrvatskog inženjerskog saveza

Katarina Horvat-Levaj

Institut za povijest umjetnosti, prosinac 2021.
pdf mrežno izdanje; 141 str.; ilustr.
ISBN 978-953-373-000-4

Roosveltov trg 6

Katarina Horvat-Levaj

Institut za povijest umjetnosti, prosinac 2021.
pdf mrežno izdanje; 87 str.; ilustr.
ISBN-978-953-7875-99-2

Kvartal XIX-1-2-2022

Autori u broju: Josip Belamarić, Martina Bobinac, Lucija Burić, Sanja Cvetnić, Ivo Glavaš, Tatjana Jaklenec, Josip Klaić, Irena Kraševac, Lana Lovrenčić, Ana Lucić Telišman, Ivana Mance Cipek, Sanja Sekelj, Irena Šimić, Sara Študir, Radoslav Tomić, Iva Vidović, Ratko Vučetić, Andrej Žmegač

Zagreb, 2022.
god. 19, br. 1-2
199 str.

PDF ONLINE