Konzervatorski elaborati i studije

Kontakt:

Ivana Haničar Buljan, d.i.a.
T. 01 6112 728
E. ihanicar / ipu.hr

-
Konzervatorski elaborati i studije rezultat su primijenjenih istraživanja koja u fokusu imaju primarno spomeničke i urbane cjeline. Provode se kao dio znanstvenog programa Instituta a ostvaruju se u suradnji istraživača znanstvenika i stručnih suradnika.

Studije se temelje na neposrednom terenskom istraživanju i dokumentiranju, prethodnom arhivskom istraživanju te naknadnim interpretacijama, valorizacijama i stručnim prezentacijama pojedinog spomeničkog kompleksa, kulturnog dobra ili povijesne cjeline. 

Ovaj tip projektnih istraživačkih aktivnosti potvrda je dugogodišnje tradicije prisutnosti Instituta u polju praktičnih istraživanja spomeničke baštine i njezine zaštite. U izradi studija i ekspertiza sudjeluje većina istraživača Instituta, asistenti, stručni suradnici (arhitekti, fotograf, dokumentaristica, knjižničarka i informatičar) i vanjski suradnici (konzervatori, restauratori, statičari, geodeti i drugi). Projekti su vezani uz gospodarski sektor i kreativnu industriju, a naručitelji su iz privatnog, javnog, državnog i civilnog neprofitnog sektora.

Pojedini konzervatorski elaborati i studije dostupni su u otvorenom pristupu kao mrežno izdanje Instituta ovdje

Aktualna istraživanja

Popis aktualnih primijenjenih istraživanja, konzervatorskih elaborata i podloga.

5. 1. 2022.

Objavljeni i dovršeni elaborati 2021.–2023.

Provedena primijenjena istraživanja i objavljeni elaborati u 2021. 2022. i 2023. godini.

5. 1. 2022.

Arhiva istraživanja

Popis primijenjenih istraživanja, konzervatorskih elaborata i podloga nastalih u suradnji istraživača i suradnika Instituta za povijest umjetnosti (1978.–2020.).

5. 1. 2022.