Radovi Instituta za povijest umjetnosti

Radovi Instituta za povijest umjetnosti recenzirani je znanstveni časopis koji izlazi jednom godišnje. Objavljuje originalne članke s temama iz hrvatske povijesti umjetnosti i vizualne kulture, a dobrodošli su i relevantni prilozi s temama iz srednjoeuropskog i općenito europskog kulturno-umjetničkog kruga. Za publiciranje se razmatraju isključivo originalni znanstveni članci pisani na hrvatskom jeziku ili nekome od većih svjetskih jezika (engleskom, njemačkom, talijanskom).

Članci se mogu predati tijekom čitave godine elektronski na adresu redakcije radovi-ipu@ipu.hr ili poštom na adresu Instituta, uz napomenu „Za uredništvo Radova IPU“, ali samo oni predani do 31. svibnja razmatrat će se za objavljivanje u tekućem broju časopisa.

Prilozi koje odobri Uredničko vijeće prolaze dvostruko slijepi urednički postupak koji provode dva ili tri recenzenta odabrana prema njihovoj kompetentnosti za određenu temu. Konačni zaključak o objavljivanju rada, u najvećoj mjeri utemeljen na mišljenjima recenzenata, donose Uredničko vijeće i glavni i odgovorni urednik časopisa.

Časopis je referiran u bazama Scopus, Web of Science – Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), EBSCO International Complete i DOAJ (Directory of Open Access Journals). Časopis je u otvorenom pristupu dostupan na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak.

Izdaje se uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

ISSN (tiskano izdanje) 0350–3437
ISSN (online izdanje) 1845–4534

Glavni urednik

Danko Zelić

Uredništvo

Sanja Cvetnić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), Matko Matija Marušić (Institut za povijest umjetnosti), Mirjana Repanić-Braun (Institut za povijest umjetnosti), Werner Telesko (ÖAW, Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes – IHB, Beč), Danko Zelić (Institut za povijest umjetnosti)

Uredničko vijeće

Péter Farbaky (Budapesti Történeti Múzeum, Budimpešta), Igor Fisković (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb), Martin Mádl (Ústav dĕjin umění Akademie vĕd České republiky, Prag)

Kontakt

Institut za povijest umjetnosti
Radovi instituta za povijest umjetnosti / Uredništvo
Ulica grada Vukovara 68
10 000 Zagreb, Hrvatska
T. 01 6112 045
F. 01 6112 742
E. radovi-ipu@ipu.hr