Kvartal

Kvartal XII-1/2-2015

Autori u broju: Josipa Alviž, Petra Batelja, Marija Bijelić, Vanja B. Mustapić, Sandi Bulimbašić, Frano Dulibić, Marko Golub, Antonio Grgić, Viki Jakaša Borić, Jasenka Kranjčević, Ivor Kranjec, Sandra Križić Roban, Palmira Krleža, Helena Kušenić, Tonko Maroević, Milan Pelc, Tihana Puc, Helena Puhara, Ivanka Reberski, Ana Šeparović, Danko Šourek, Ivana Tadić, Ana Torlak, Tanja Trška, Margareta T. Podmanicki, Lucija Vuković, Andrej Žmegač, Petra Župan

Zagreb, 2015.
God. 12, br. 1-2
96 str.

Kvartal XI-3/4-2014

Autori u broju: Silvija Banić, Dubravka Botica, Ivan Braut, Željka Čorak, Sanja Draganić, Marko Filip Pavković, Nada Grujić, Draženka Jalšić Ernečić, Martina Juranović Tonejc, Nikolina Kordić, Sandra Križić Roban, Ivana Mance, Ema Mazrak, Jasmina Nestić, Petar Prelog, Ksenija Škarić, Dušan Škorić, Marko Špikić, Ana Šverko, Ivana Tadić, Ivana Tomas, Barbara Vujanović, Meri Zornija

Zagreb, 2014.
God. 11, br. 3-4
93 str.

Kvartal XI-1/2-2014

Autori u broju: Josipa Bilić, Dubravka Botica, Alan Braun, Fani Celio Cega, Sanja Cvetnić, Sanja Cvetnić, Željka Čorak, Antonija Eremut, Jasmina Fučkan, Marta Kiš, Leonida Kovač, Irena Kraševac, Krasanka Majer Jurišić, Ivana Mance, Mirta Pavić, Karla Pudar, Sofija Sorić, Ana Šverko, Lucija Vuković

Zagreb, 2014.
God. 11, br. 1-2
85 str.

Kvartal X-3/4-2013

Autori u broju: Višnja Bralić, Sandi Bulimbašić, Karmen Čabrilo, Franko Ćorić, Antonija Eremut, Ivan Josipović, Zlatko Jurić, Zlatko Karač, Irena Kraševac, Krasanka Majer Jurišić, Vicko Marelić, Tonko Maroević, Ana Mišković, Anotnija Mlikota, Mirta Pavić, Ivana Podnar, Tomislav Premerl, Marina Pretković, Iva Raič Stojanović, Vlatka Stagličić Carić, Margarita Sveštarov Šimat, Ana Šverko, Radoslav Tomić, Marija Tonković, Damir Tulić, Barbara Vujanović, Vlasta Zajec, Maja Žvorc

Zagreb, 2013.
God. 10, br. 3-4
104 str.

Kvartal X-1/2-2013

Autori u broju: Zdenko Balog, Marija Bijelić, Josipa Bilić, , Dominko Blažević, Tatjana Bradara, Sanja Cvetnić, Franko Ćorić, Frano Dulibić, Biserka Dumbović Bilušić, Antonija Eremut, Irfan Hošić, Draženka Jalšić Ernečić, Arijana Koprčina, Goran Korov, Lovorka Magaš Bilandžić, Krasanka Majer Jurišić, Ivana Mance, Tonko Maroević, Tatjana Mićević – Đurić, Sagita Mirjam Sunara, Jasminka Najcer Sabljak, Goran Nikšić, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Iva Prosoli, Petar Puhmajer, Pia Sopta, Marijan Sutlović, Nika Šimičić, Ksenija Škarić, Danko Šourek, Ana Šverko, Barbara Vujanović

Zagreb, 2013.
God. 10, br. 1-2
127 str.

Kvartal IX-3/4-2012

Autori u broju: Marija Bijelić, Karmen Čabrilo, Matko Matija Marušić, Josipa Bilić, Ljerka Dulibić, Antonija Eremut, Goran Korov, Irena Kraševac, Ana Kršinić Lozica, Anita Maglov, Ivana Mance, Jelena Pašić, Milan Pelc, Darja Radović Mahečić, Marko Špikić, Marko Špikić, Ana Šverko, Tanja Trška Miklošić, Lucija Vuković

Zagreb, 2012.
God. 9, br. 3-4
92 str.

Kvartal IX-1/2-2012

Autori u broju: Višnja Bralić, Marina Bregovac Pisk, Ivana Čapeta Rakić, Željka Čorak, Zoraida Demori Staničić, Ana Dević, Antonija Eremut, Vedrana Gjukić-Bender, Franka Horvat, Mateja Jerman, Libuše Jirsak, Snješka Knežević, Irena Kraševac, Krasanka Majer Jurišić, Danijela Pandža, Mirjana Repanić-Braun, Petra Srbljinović, Danko Šourek, Ana Šverko, Ivan Viđen, Hela Vukadin, Lucija Vuković, Andrej Žmegač

Zagreb, 2012.
God. 9, br. 1-2
64 str.

Kvartal VIII-3/4-2011

Autori u broju: Dubravka Botica, Sanja Cvetnić, Sanja Cvetnić, Željka Čorak, Dragan Damjanović, Ivana Mance, Ivana Mance, Milan Pelc, Helena Puhara, Petar Puhmajer, Iris Slade, Helena Stublić, Saša Šimpraga, Marko Špikić, Ana Šverko, Ana Šverko, Radoslav Tomić, Tanja Trška Miklošić, Alan Vlahov, Ives Vodanović, Rozana Vojvoda, Daniel Zec, Sanja Žaja Vrbica, Andrej Žmegač

Zagreb, 2011.
God. 8, br. 3-4
65 str.

Kvartal VIII-1/2-2011

Autori u broju: Bruna Bach, Marcel Bačić, Tamara Bjažić Klarin, Borka Bobovec, Iva Ceraj, Ivana Čapeta Rakić, Snješka Knežević, Iva Körbler, Irena Kraševac, Krasanka Majer jurišić, Ivana Mance, Tonko Maroević, Zrinka Paladino, Milan Pelc, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Daniel Premerl, Tomislav Premerl, Darja Radović Mahečić, Marko Sančanin, Neven Svilar, Radoslav Tomić, Marina Viculin, Barbara Vujanović, Diana Vukičević Samaržija, Andrej Žmegač

Zagreb, 2011.
God. 8, br. 1-2
83 str.

Kvartal VII-3/4-2010

Autori u broju: Nikola Albaneže, Marina Bagarić, Mario Braun, Sanja Cvetnić, Ljerka Dulibić, Biserka Dumbović Bilušić, Feđa Gavrilović, Irena Gessner, Snješka Knežević, Ivana Mance, Tonko Maroević, Ivana Nina Unković, Milan Pelc, Ana Plosnić Škarić, Božena Popić Kurtela, Petar Prelog, Nada Premerl, Helena Puhara, Darja Radović Mahečić, Darja Radović Mahečić, Rosana Ratkovčić, Marija Stagličić, Nina Šepić, Danko Šourek, Ana Šverko, Radoslav Tomić, Tanja Trška Miklošić, Ambroz Tudor, Damir Tulić, Marina Viculin, Ivan Viđen, Danko Zelić, Alen Žunić

Zagreb, 2010.
God. 7, br. 3-4
91 str.

Kvartal VII-1/2-2010

Autori u broju: Ivo Babić, Silvija Banić, Joško Belamarić, Ognjen Čaldarović, Željka Čorak, Irena Gessner, Jasenka Gudelj, Ljiljana Kolešnik, Marijana Kovačević, Ana Kršinić Lozica, Lovorka Magaš, Ivana Mance, Grgur Marko Ivanković, Predrag Marković, Jagoda Marković, Katarina Nina Simončič, Ana Plosnić Škarić, Margarita Sveštarov Šimat, Mladen Škreblin, Marko Špikić, Ambroz Tudor, Tin Turković, Darovan Tušek, Diana Vukičević Samaržija, Danko Zelić, Beti Žerovc, Andrej Žmegač, Alen Žunić

Zagreb, 2010.
God. 7, br. 1-2
95 str.

Cijena: 1,99 €

Kvartal VI-3/4-2009

Autori u broju: Joško Belamarić, Darka Bilić, Marijan Bradanović, Katarina Briški, Sandi Bulimbašić, Sanja Cvetnić, Ljerka Dulibić, Frano Dulibić, Biserka D. Bilušić, Irena Gessner, Jasenka Gudelj, Viki J. Borić, Libuše Jirsak, Ivan Josipović, Vjekoslav Jukić, Zlatko Karač, Lovorka Magaš, Nikolina Maraković, Jagoda Marković, Tonko Maroević, Leila Mehulić, Sanjin Mihelić, Sunčica Mustač, Tomislav Premerl, Darja R. Mahečić, Jasna R. Malvić, Arijana R. Brakus, Iris Slade, Marija Stagličić, Svjetlana Sumpor, Ive Šimat Banov, Ana Šverko, Radoslav Tomić, Tin Turković, Flora T. Vučetić, Jadranka Vinterhalter, Barbara Vujanović, Diana V. Samaržija

Zagreb, 2008.
God. 6, br. 3-4
119 str.