Kvartal

Kvartal VI-1/2-2009

Autori u broju: Antun Baće, Branka Benčić, Sonja Briski Uzelac, Željka Čorak, Ljerka Dulibić, Markita Franulić, Irena Gessner, Ivana Haničar-Buljan, Nataša Jakšić, Katarina Horvat-Levaj, Zlatko Jurić, Snješka Knežević, Ljiljana Kolešnik, Arijana Koprčina, Irena Kraševac, Leon Krempel, Ana Kršinić Lozica, Ivana Mance, Ivana Mance, Renata Margaretić-Urlić, Tonko Maroević, Tonko Maroević, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Daniel Premerl, Daniel Premerl, Ivana Prijatelj Pavičić, Iva Radmila Janković, Darja Radović Mahečić, Marija Stagličić, Vlatka Stagličić Carić, Nina Šepić, Radoslav Tomić, Tanja Trška, Barbara Vanić, Žarka Vujić, Ivica Žile

Zagreb, 2009.
God. 6, br. 1-2
117 str.

Kvartal V-4-2008

Autori u broju: Silvija Banić, Josip Belamarić, Laris Borić, Sandi Bulimbašić, Željka Čorak, Ljerka Dulibić, Ivana Haničar Buljan, Ivan Josipović, Irena Kraševac, Tonko Maroević, Martina Ožanić, Daniel Premerl, Tihana Puc, Mirjana Repanić-Braun, Magdalena Skoblar, Ksenija Škarić, Marko Špikić, Tanja Trška, Ambroz Tudor, Flora Turner-Vučetić, Pavuša Vežić, Vlasta Zajec, Sanja Žaja Vrbica

Zagreb, 2008.
God. 5, br. 4
92 str.

Kvartal V-3-2008

Autori u broju: Davor Aslanovski, Jacqueline Balen, Zrinka Barišić Marenić, Željka Čorak, Anikó Fábián, Irena Gessner, Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Josipa Lulić, Josipa Lulić, Krasanka Majer, Ivana Mance, Ana Marinković, Mirta Medak, Iva Pasini, Milan Pelc, Ivo Petricioli, Petar Prelog, Magdalena Skoblar, Tanja Trška, Sandra Uskoković, Ratko Vučetić, Davorin Vujčić, Jerica Ziherl

Zagreb, 2008.
God. 5, br. 3
85 str.

Kvartal V-2-2008

Autori u broju: Davor Aslanovski, Jasminka Babić, Ivan Basić, Bojan Braun, Željka Čorak, Viki Jakaša Borić, Ivan Jengić, Ljiljana Kolešnik, Iva Körbler, Irena Kraševac, Irena Kraševac, Krasanka Majer, Renata Margaretić Urlić, Magdalena Skoblar, Danko Šourek, Barbara Španjol-Pandelo, Edita Šurina, Tanja Trška, Marina Vicelja

Zagreb, 2008.
God. 5, br. 2
88 str.

Kvartal V-1-2008

Autori u broju: Ivan Basić, Sandi Bulimbašić, Ivana Čapeta, Ivana Haničar Buljan, Vjekoslav Jukić, Tonko Maroević, Bruno Nefat, Dinko Peračić, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Magdalena Skoblar, Marija Stagličić, Vlatka Stagličić Carić, Svjetlana Sumpor, Ksenija Šarić, Samo Štefanac, Tanja Trška, Nikolina Uroda, Ratko Vučetić, Žarka Vujić

Zagreb, 2008.
God. 5, br. 1
86 str.

Kvartal IV-4-2007

Autori u broju: Davor Aslanovski, Antun Baće, Ivan Basić, Darka Bilić, Marijan Bradanović, Marijan Bradanović, Ljerka Dulibić, Nadežda Elezović, Ivana Haničar Buljan, Libuše Jirsak, Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Krasanka Majer, Renata Margaretić Urlić, Tonko Maroević, Veljko Mihalić, Breda Mihelič, Darja Radović Mahečić, Vlasta Zajec

Zagreb, 2007.
God. 4, br. 4
69 str.

Kvartal IV-3-2007

Autori u broju: Antun Baće, Višnja Bralić, Sanja Cvetnić, Ljerka Dulibić, Ivana Haničar Buljan, Zlatko Karač, Irena Kraševac, Dragana Lucija Ratković, Krasanka Majer, Predrag Marković, Magdalena Skoblar, Marko Špikić, Flora Turner-Vučetić, Alan Vlahov, Davorin Vujčić, Maja Zeman

Zagreb, 2007.
God. 4, br. 3
61 str.

Kvartal IV-2-2007

Autori u broju: Davor Aslanovski, Ivan Basić, Katarina Briški, Željka Čorak, Ješa Denegri, Andreja Der-Hazarijan Vukić, Vesna Dubovečak, Nina Gazivoda, Silvija Limani, Julija Lozzi-Barković, Ivana Mance, Petar Prelog, Ivana Prijatelj Pavičić, Tihana Puc, Sabina Salamon, Svjetlana Sumpor, Marina Vicelja, Vanja Žanko

Zagreb, 2007.
God. 4, br. 2
69 str.

Kvartal IV-1-2007

Autori u broju: Sonja Briski Uzelac, Željka Čorak, Ana Dević, Frano Dulibić, Marko Golub, Ivana Haničar Buljan, Iva Körbler, Irena Kraševac, Sandra Križić Roban, Silvija Limani, Julija Lozzi-Barković, Ivana Mance, Predrag Marković, Tonko Maroević, Petar Prelog, Petar Prelog, Ive Šimat Banov, Marko Špikić, Ambroz Tudor, Flora Turner-Vučetić, Marina Vicelja, Sandi Vidulić, Davorin Vujčić

Zagreb, 2007.
God. 4, br. 1
79 str.

Kvartal III-4-2006

Autori u broju: Jasminka Babić, Sanja Cvetnić, Viki Jakaša Borić, Miljenko Jurković, Snješka Knežević, Ljiljana Kolešnik, Iva Körbler, Vesna Lovrić Plantić, Krasanka Majer, Petar Puhmajer, Ivo Maroević, Dino Milinović, Sagita Mirjam Sunara, Ivo Petricioli, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Jasna Salamon, Marija Stagličić, Svjetlana Sumpor, Rozana Vojvoda, Ratko Vučetić, Vlasta Zajec

Zagreb, 2006.
God. 3, br. 4
84 str.

Kvartal III-3-2006

Autori u broju: Ivan Basić, Sandi Bulimbašić, Radoslav Bužančić, Koraljka Jurčec Kos, Irena Kraševac, Tonko Maroević, Maria Massau Dan, Ksenija Orelj, Snježana Pavičić, Milan Pelc, Magdalena Skoblar , Barbara Španjol-Pandelo, Ratko Vučetić , Vanja Žanko

Zagreb, 2006.
God. 3, br. 3
54 str.

Kvartal III-2-2006

Autori u broju: Ljiljana Kolešnik, Iva Körbler, Irena Kraševac, Krasanka Majer, Ivana Mance, Predrag Marković, Tonko Maroević, Iva Pasini, Milan Pelc, Ana Plosnić, Daniel Premerl, Darja Radović Mahečić, Ante Rendić-Miočević, Magdalena Skoblar, Klaudio Štefančić, Ratko Vučetić, Lucija Vuković, Andrej Žmegač

Zagreb, 2006.
God. 3, br. 2
77 str.