Kvartal

Kvartal XI-3/4-2014

Autori u broju: Silvija Banić, Dubravka Botica, Ivan Braut, Željka Čorak, Sanja Draganić, Marko Filip Pavković, Nada Grujić, Draženka Jalšić Ernečić, Martina Juranović Tonejc, Nikolina Kordić, Sandra Križić Roban, Ivana Mance, Ema Mazrak, Jasmina Nestić, Petar Prelog, Ksenija Škarić, Dušan Škorić, Marko Špikić, Ana Šverko, Ivana Tadić, Ivana Tomas, Barbara Vujanović, Meri Zornija

Zagreb, 2014.
God. 11, br. 3-4
93 str.

Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn

Kvartal XI-1/2-2014

Autori u broju: Josipa Bilić, Dubravka Botica, Alan Braun, Fani Celio Cega, Sanja Cvetnić, Sanja Cvetnić, Željka Čorak, Antonija Eremut, Jasmina Fučkan, Marta Kiš, Leonida Kovač, Irena Kraševac, Krasanka Majer Jurišić, Ivana Mance, Mirta Pavić, Karla Pudar, Sofija Sorić, Ana Šverko, Lucija Vuković

Zagreb, 2014.
God. 11, br. 1-2
85 str.

Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn

Kvartal X-3/4-2013

Autori u broju: Višnja Bralić, Sandi Bulimbašić, Karmen Čabrilo, Franko Ćorić, Antonija Eremut, Ivan Josipović, Zlatko Jurić, Zlatko Karač, Irena Kraševac, Krasanka Majer Jurišić, Vicko Marelić, Tonko Maroević, Ana Mišković, Anotnija Mlikota, Mirta Pavić, Ivana Podnar, Tomislav Premerl, Marina Pretković, Iva Raič Stojanović, Vlatka Stagličić Carić, Margarita Sveštarov Šimat, Ana Šverko, Radoslav Tomić, Marija Tonković, Damir Tulić, Barbara Vujanović, Vlasta Zajec, Maja Žvorc

Zagreb, 2013.
God. 10, br. 3-4
104 str.

Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn

Kvartal X-1/2-2013

Autori u broju: Zdenko Balog, Marija Bijelić, Josipa Bilić, , Dominko Blažević, Tatjana Bradara, Sanja Cvetnić, Franko Ćorić, Frano Dulibić, Biserka Dumbović Bilušić, Antonija Eremut, Irfan Hošić, Draženka Jalšić Ernečić, Arijana Koprčina, Goran Korov, Lovorka Magaš Bilandžić, Krasanka Majer Jurišić, Ivana Mance, Tonko Maroević, Tatjana Mićević – Đurić, Sagita Mirjam Sunara, Jasminka Najcer Sabljak, Goran Nikšić, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Iva Prosoli, Petar Puhmajer, Pia Sopta, Marijan Sutlović, Nika Šimičić, Ksenija Škarić, Danko Šourek, Ana Šverko, Barbara Vujanović

Zagreb, 2013.
God. 10, br. 1-2
127 str.

Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn

Kvartal IX-3/4-2012

Autori u broju: Marija Bijelić, Karmen Čabrilo, Matko Matija Marušić, Josipa Bilić, Ljerka Dulibić, Antonija Eremut, Goran Korov, Irena Kraševac, Ana Kršinić Lozica, Anita Maglov, Ivana Mance, Jelena Pašić, Milan Pelc, Darja Radović Mahečić, Marko Špikić, Marko Špikić, Ana Šverko, Tanja Trška Miklošić, Lucija Vuković

Zagreb, 2012.
God. 9, br. 3-4
92 str.

Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn

Kvartal IX-1/2-2012

Autori u broju: Višnja Bralić, Marina Bregovac Pisk, Ivana Čapeta Rakić, Željka Čorak, Zoraida Demori Staničić, Ana Dević, Antonija Eremut, Vedrana Gjukić-Bender, Franka Horvat, Mateja Jerman, Libuše Jirsak, Snješka Knežević, Irena Kraševac, Krasanka Majer Jurišić, Danijela Pandža, Mirjana Repanić-Braun, Petra Srbljinović, Danko Šourek, Ana Šverko, Ivan Viđen, Hela Vukadin, Lucija Vuković, Andrej Žmegač

Zagreb, 2012.
God. 9, br. 1-2
64 str.

Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn