Kvartal

Kvartal VIII-3/4-2011

Autori u broju: Dubravka Botica, Sanja Cvetnić, Sanja Cvetnić, Željka Čorak, Dragan Damjanović, Ivana Mance, Ivana Mance, Milan Pelc, Helena Puhara, Petar Puhmajer, Iris Slade, Helena Stublić, Saša Šimpraga, Marko Špikić, Ana Šverko, Ana Šverko, Radoslav Tomić, Tanja Trška Miklošić, Alan Vlahov, Ives Vodanović, Rozana Vojvoda, Daniel Zec, Sanja Žaja Vrbica, Andrej Žmegač

Zagreb, 2011.
God. 8, br. 3-4
65 str.

Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn

Kvartal VIII-1/2-2011

Autori u broju: Bruna Bach, Marcel Bačić, Tamara Bjažić Klarin, Borka Bobovec, Iva Ceraj, Ivana Čapeta Rakić, Snješka Knežević, Iva Körbler, Irena Kraševac, Krasanka Majer jurišić, Ivana Mance, Tonko Maroević, Zrinka Paladino, Milan Pelc, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Daniel Premerl, Tomislav Premerl, Darja Radović Mahečić, Marko Sančanin, Neven Svilar, Radoslav Tomić, Marina Viculin, Barbara Vujanović, Diana Vukičević Samaržija, Andrej Žmegač

Zagreb, 2011.
God. 8, br. 1-2
83 str.

Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn

Kvartal VII-3/4-2010

Autori u broju: Nikola Albaneže, Marina Bagarić, Mario Braun, Sanja Cvetnić, Ljerka Dulibić, Biserka Dumbović Bilušić, Feđa Gavrilović, Irena Gessner, Snješka Knežević, Ivana Mance, Tonko Maroević, Ivana Nina Unković, Milan Pelc, Ana Plosnić Škarić, Božena Popić Kurtela, Petar Prelog, Nada Premerl, Helena Puhara, Darja Radović Mahečić, Darja Radović Mahečić, Rosana Ratkovčić, Marija Stagličić, Nina Šepić, Danko Šourek, Ana Šverko, Radoslav Tomić, Tanja Trška Miklošić, Ambroz Tudor, Damir Tulić, Marina Viculin, Ivan Viđen, Danko Zelić, Alen Žunić

Zagreb, 2010.
God. 7, br. 3-4
91 str.

Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn

Kvartal VII-1/2-2010

Autori u broju: Ivo Babić, Silvija Banić, Joško Belamarić, Ognjen Čaldarović, Željka Čorak, Irena Gessner, Jasenka Gudelj, Ljiljana Kolešnik, Marijana Kovačević, Ana Kršinić Lozica, Lovorka Magaš, Ivana Mance, Grgur Marko Ivanković, Predrag Marković, Jagoda Marković, Katarina Nina Simončič, Ana Plosnić Škarić, Margarita Sveštarov Šimat, Mladen Škreblin, Marko Špikić, Ambroz Tudor, Tin Turković, Darovan Tušek, Diana Vukičević Samaržija, Danko Zelić, Beti Žerovc, Andrej Žmegač, Alen Žunić

Zagreb, 2010.
God. 7, br. 1-2
95 str.

Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn

Kvartal VI-3/4-2009

Autori u broju: Joško Belamarić, Darka Bilić, Marijan Bradanović, Katarina Briški, Sandi Bulimbašić, Sanja Cvetnić, Ljerka Dulibić, Frano Dulibić, Biserka D. Bilušić, Irena Gessner, Jasenka Gudelj, Viki J. Borić, Libuše Jirsak, Ivan Josipović, Vjekoslav Jukić, Zlatko Karač, Lovorka Magaš, Nikolina Maraković, Jagoda Marković, Tonko Maroević, Leila Mehulić, Sanjin Mihelić, Sunčica Mustač, Tomislav Premerl, Darja R. Mahečić, Jasna R. Malvić, Arijana R. Brakus, Iris Slade, Marija Stagličić, Svjetlana Sumpor, Ive Šimat Banov, Ana Šverko, Radoslav Tomić, Tin Turković, Flora T. Vučetić, Jadranka Vinterhalter, Barbara Vujanović, Diana V. Samaržija

Zagreb, 2008.
God. 6, br. 3-4
119 str.

Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn

Kvartal VI-1/2-2009

Autori u broju: Antun Baće, Branka Benčić, Sonja Briski Uzelac, Željka Čorak, Ljerka Dulibić, Markita Franulić, Irena Gessner, Ivana Haničar-Buljan, Nataša Jakšić, Katarina Horvat-Levaj, Zlatko Jurić, Snješka Knežević, Ljiljana Kolešnik, Arijana Koprčina, Irena Kraševac, Leon Krempel, Ana Kršinić Lozica, Ivana Mance, Ivana Mance, Renata Margaretić-Urlić, Tonko Maroević, Tonko Maroević, Dalibor Prančević, Petar Prelog, Daniel Premerl, Daniel Premerl, Ivana Prijatelj Pavičić, Iva Radmila Janković, Darja Radović Mahečić, Marija Stagličić, Vlatka Stagličić Carić, Nina Šepić, Radoslav Tomić, Tanja Trška, Barbara Vanić, Žarka Vujić, Ivica Žile

Zagreb, 2009.
God. 6, br. 1-2
117 str.

Cijena: 1,99 €

Cijena: 15.00 kn