Impresum

Službene mrežne stranice Instituta za povijest umjetnosti (1997.–2024.)

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68/III.
10000 Zagreb, Hrvatska

Za izdavača
dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, ravnateljica

Glavna urednica
Irena Šimić

Uredništvo
dr. sc. Danko Zelić
dr. sc. Vlasta Zajec
dr. sc. Andrej Žmegač
dr. sc. Sanja Horvatinčić
Ana Ćurić
Nela Gubić
Lina Šojat

Urednički savjet
dr. sc. Ana Šverko (Centar Cvito Fisković, Split)
Ivana Haničar Buljan 

Produkcija
Oblikovanje: Karaman dizajn d.o.o.
Programiranje: Tomislav Uvodić

-
Arhivu obavijesti objavljenih na mrežnim stranicama Instituta za povijest umjetnosti od 2009. do 2015. godine možete preuzeti ovdje (pdf, 9 MB) ili potražiti na portalu Hrvatski arhiv weba.

-
Svako korištenje mrežnog mjesta Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu podliježe pravnim uvjetima korištenja