Znanstveni kompetitivni projekti

Bilateralni projekt

Arhitektonski susreti Hrvatske i Mađarske: Modaliteti strukovne razmjene znanja, 1900.–1945.

Voditeljica projekta (HR): dr. sc. Tamara Bjažić Klarin

8. 2. 2022.
HRZZ bilateralni projekt

Modeli i prakse globalne i kulturne razmjene i pokret Nesvrstanih zemalja

Voditeljica projekta (HR): dr. sc. Ljiljana Kolešnik

1. 10. 2020.
HRZZ projekt

Ekspozicija. Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas

Voditeljica projekta: dr. sc. Sandra Križić Roban

1. 2. 2020.
HRZZ projekt

Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi-tvrđave jugoistočne granice Habsburške Monarhije

Voditeljica projekta: dr. sc. Katarina Horvat-Levaj

11. 1. 2019.
HRZZ projekt

Antun Jančić i fortifikacijska arhitektura Mletačke Republike

Voditelj projekta: dr. sc. Andrej Žmegač

1. 3. 2017.
HRZZ projekt

Hrvatski pojmovnik klasične arhitekture

Voditeljica projekta: dr. sc. Ana Šverko

25. 10. 2018.