Znanstveni projekti

HRZZ projekt

Arhitektura i kultura stanovanja u Zagrebu 1880.–1940.

Voditeljica projekta: dr. sc. Irena Kraševac

15. 1. 2024.
Projekt ustanove

Digitalna mrežna, prostorna i (kon)tekstualna analiza umjetničkih fenomena i baštine 20. stoljeća

Voditeljica projekta dr. sc. Sanja Horvatinčić

1. 12. 2023.
Projekt ustanove

Od lokalnog do regionalnog. Umjetnost Jadranske Hrvatske od srednjeg vijeka do 19. stoljeća

Voditeljica projekta: dr. sc. Darka Bilić

1. 12. 2023.
Projekt ustanove

Fenomeni hrvatskoga umjetničkog moderniteta

Voditeljica projekta: dr. sc. Ivana Mance Cipek

1. 12. 2023.
Projekt ustanove

Arhitektura i likovnost urbanih cjelina Hrvatske

Voditelj projekta: dr. sc. Matko Matija Marušić

1. 12. 2023.
Bilateralni projekt

Arhitektonski susreti Hrvatske i Mađarske: Modaliteti strukovne razmjene znanja, 1900.–1945.

Voditeljica projekta (HR): dr. sc. Tamara Bjažić Klarin

8. 2. 2022.
HRZZ bilateralni projekt

Modeli i prakse globalne i kulturne razmjene i pokret Nesvrstanih zemalja

Voditeljica projekta (HR): dr. sc. Ljiljana Kolešnik

1. 10. 2020.
HRZZ projekt

Ekspozicija. Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas

Voditeljica projekta: dr. sc. Sandra Križić Roban

1. 2. 2020.
hrzz projekt

Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi-tvrđave jugoistočne granice Habsburške Monarhije

Voditeljica projekta: dr. sc. Katarina Horvat-Levaj

11. 1. 2019.
HRZZ projekt

Antun Jančić i fortifikacijska arhitektura Mletačke Republike

Voditelj projekta: dr. sc. Andrej Žmegač

1. 3. 2017.