Digitalni laboratorij

Kontakt:

Ivana Haničar Buljan, d.i.a.
T. 01 6112 728
E. ihanicar@ipu.hr

  • Zašto smo osnovali Digitalni laboratorij?

Stručno-tehnički odjel Instituta za povijest umjetnosti, koji pruža znanstvenu i stručnu infrastrukturnu podršku aktualnim projektima i programima Instituta, kontinuirano istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija u području dokumentiranja, valorizacije, zaštite i obnove kulturne baštine.

Digitalni laboratorij je interdisciplinarno utemeljeno središnje mjesto gdje proučavamo i nove metodologije, alate i tehnologije digitalne humanistike te ih prilagođavamo suvremenim potrebama, stvarajući otvorene platforme za širu znanstvenu zajednicu.

  • Koje nove tehnologije primjenjujemo?

U području istraživanja i dokumentiranja graditeljske baštine koriste se brojne suvremene tehnologije poput metode snimanja 3D laserskim skenerom. Rezultate takvih snimanja, primjerice oblak točaka (point cloud), uspoređujemo s klasičnim snimkama i arhivskom nacrtnom dokumentacijom s ciljem izrade 3D modela nove generacije hBIM (Heritage Building Information Modelling).

Pri izvedbi konzervatorskih istraživanja na terenu ispitujemo i razvijamo neinvazivne metode koristeći primjerice IC termografske kamere i georadar.

Istražujući graditeljske sklopove, urbanističke cjeline i regije, a temeljem rezultata arhivskih i terenskih istraživanja, stvaramo relacijske baze podataka, digitalne atlase i digitalne mape prema GIS modelu (Geographic Information System). Temeljem takvih istraživanja izrađujemo idealne rekonstrukcije povijesnih slojeva.

Primjer: 3D prezentacija trase Sulejmanovog mosta od Osijeka do Darde u sklopu projekta IPA prekogranični projekt Mađarska-Hrvatska (Zrinski-Sulejman tematski put, HUHR/1101/1.2.3/0009). Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2016.

Posljednjih desetak godina sustavno digitaliziramo papirno analogno gradivo naših primarnih dokumentacijskih fondova – planoteke i fototeke, koje zajedno s digitalnim gradivom (born digital) objedinjavamo koristeći platformu za pohranu i upravljanje gradivom. Platformu kontinuirano razvijamo vodeći se specifičnostima gradiva i mogućnostima daljnjeg korištenja velikog broja podataka koji proizlaze iz raznovrsnih načina obrade i analize istog.

  • Kako planiramo daljnji razvoj?

Poticanjem na suradnju stručnjaka iz različitih područja, nacionalnih i međunarodnih institucija, gospodarskih subjekata i inicijativa, kroz zajedničke projekte cilj je stvaranje i afirmiranje novih tehnologija i specijalističkih znanja u procesima i modelima istraživanja i prezentacije kulturne baštine.

Pokretanjem novih međunarodnih projekata u području digitalne humanistike želimo stvarati nove baze podataka i otvorene platforme na korist šire društveno-humanističke zajednice.