Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade podataka
​Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68,
10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 59451980348

Službenica za zaštitu osobnih podataka
Nela Gubić
T. +385 l 6112 744
E. ngubic@ipu.hr