Novosti
Za obnovu Zagreba

Institut u obnovi Zagreba nakon potresa 2020. godine

Tijekom šest desetljeća svojega djelovanja (1961.–2021.) Institut za povijest umjetnosti kao krovna znanstvena institucija za istraživanje nacionalne povijesnoumjetničke baštine od antike do suvremene umjetnosti, posebnu je pozornost posvetio istraživanju Zagreba. Imajući ujedno iskustvo na istraživanju i revitalizaciji drugih urbanih cjelina, poput obnove Dubrovnika nakon potresa 1979., Institut se uključio u obnovu Zagreba odmah nakon potresa 22. ožujka 2020. godine.

Angažman je višestruki, od dokumentiranja razorene graditeljske baštine (arhitektonsko i fotografsko snimanje), preko savjetodavne uloge (članstvo u Stručnom savjetu ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH, članstvo u Povjerenstvu za konstrukcijsku obnovu Ministarstva kulture i medija RH, konzultatntska suradnja s Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode), do izrade konzervatorskih elaborata.

Stručnjaci Instituta uključeni su i u multidisciplinarni Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Zagreba, koji vodi Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba. Program je uvršten u Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-Moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21; čl. 12), a Institut za povijest umjetnosti preuzeo je izradu konzervatorskog modela obnove.

U okviru spomenutog Programa, kao pilot-projekt izrađen je model za Blok 19 (između Ilice, Frankopanske, Dalmatinske i Medulićeve ulice), a u tijeku je istraživanje dvaju oglednih blokova na Gornjem gradu (između Trga svetog Marka, Ćirilometodske, Vitezovićeve, Habdelićeve i Kamenite ulice) i Kaptolu (Opatovina).

Konzervatorski elaborati proizašli iz navedenog rada imaju s jedne strane karakter temeljnih dokumenata za obnovu pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara i vrijednih građevina unutar povijesne jezgre, a s druge strane predstavljaju stručno-znanstvene knjige o graditeljskoj baštini Zagreba.

Konzervatorski elaborati objavljeni su kao recenzirana mrežna izdanja Instituta za povijest umjetnosti, dostupna u otvorenom pristupu ovdje.

Popis konzervatorskih elaborata

 • Istraživanja i izrada konzervatorskih elaborata za pet zgrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti stradalih u potresu 22. ožujka 2020.: Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica (Palača HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, svezak 1; Palača Priester, Strossmayerov trg 2, svezak 2; Palača Vranyczany-Dobrinović, Ulica Andrije Hebranga 1, svezak 3; Palača Drašković ili Narodni dom, Opatička 18, svezak 4; Vila Erlich-Marić, Ulica Ivana Gorana Kovačića 37, svezak 5)
  KOORDINATORI: Katarina Horvat-Levaj, akademik Mladen Šćitaroci
  AUTORI: Katarina Horvat-Levaj, Tamara Bjažić Klarin, Irena Kraševac, Ana Šverko, Ivana Mance
  SURADNICI: Ivana Haničar Buljan, Paolo Mofardin
  NARUČITELJ: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
  Zagreb, siječanj 2021.
 • Program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba. Pilot projekt Blok 19. Konzervatorski model
  VODITELJICA: Katarina Horvat-Levaj
  AUTORI: Josip Belamarić, Tamara Bjažić Klarin, Dragan Damjanović, Boris Dundović, Katarina Horvat-Levaj, Sanja Horvatinčić, Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Sandra Križić Roban, Ivana Mance, Daniel Premerl, Ana Šverko, Ratko Vučetić, Danko Zelić, Andrej Žmegač
  SURADNICI: Ivana Haničar Buljan, Lucija Bajan, Boris Dundović, Damir Gobec, Ivana Gobec, Paolo Mofardin, Marijana Petrešević, Irena Šimić, Goran Vareško
  NARUČITELJ: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba
  Zagreb, ožujak 2021.
 • Konzervatorski elaborat sa smjernicama, restauratorskim istraživanjem i snimkom postojećeg stanja zgrade Majcen-Boranić-Meixner u Gundulićevoj 14 u Zagrebu
  VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
  AUTORICA: Katarina Horvat-Levaj
  SURADNICI: Goran Vareško, Marijana Petrešević, Ivana Gobec, Paolo Mofardin
  NARUČITELJ: Fil Adria Turis d.o.o., Zagreb
  Zagreb, lipanj 2021.
 • Konzervatorska studija sa smjernicama za obnovu Muzeja Mimara na Rooseveltovom trgu 5 u Zagrebu
  VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
  AUTORICE: Irena Kraševac, Ana Šverko, Katarina Horvat-Levaj
  SURADNIK: Paolo Mofardin
  NARUČITELJ: Javna ustanova “Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara„– Muzej Mimara
  Zagreb, listopad 2021.
 • Konzervatorska studija s restauratorskim istraživanjima i smjernicama za obnovu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek na Rooseveltovom trgu 6 u Zagrebu
  VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
  AUTORICA: Katarina Horvat-Levaj
  SURADNIK: Paolo Mofardin
  NARUČITELJ: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek
  Zagreb, prosinac 2021.
 • Konzervatorska studija sa smjernicama za obnovu Palače Hrvatskog inženjerskog saveza (nekadašnja palača Vranyczany-Dobrinović) u Zagrebu u Berislavićevoj ulici 6, 8 u Zagrebu
  VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
  AUTORICA: Katarina Horvat-Levaj
  SURADNIK: Paolo Mofardin
  NARUČITELJ: Hrvatski inženjerski savez
  Zagreb, prosinac 2021.

Povezana obavijest ovdje.

-
Kontakt: Katarina Horvat-Levaj