Novosti
Međunarodna konferencija

Formats of (Non)Seeing

Međunarodna konferencija Formats of (Non)Seeing – Formati (ne)viđenja održat će se od 27. do 29. listopada 2022. godine u Hotelu Cornaro, Sinjska 6, u Splitu.

PROGRAM I KNJIŽICA SAŽETAKA

Organizacijski odbor
Tomislav Bosnić
Ana Ćurić
Sandra Križić Roban
Lana Lovrenčić

Znanstveni odbor
Leonida Kovač
Sandra Križić Roban
Lana Lovrenčić
Ana Šeparović

Plenarna izlaganja
Margherita Naim
Niclas Östlind

Izlagači/ce
Alice Haddad, George Themistokleous, Ali Shobeiri, Leonida Kovač, Ivana Gržina, Višnja Pentić Vukašinović, Dominik Lengyel, Catherine Toulouse, Katarzyna Ruchel-Stockmans, Alexandra Matz, Ana Rajković Pejić, Stella Fatović-Ferenčić, Martin Kuhar, Tihana Petrović Leš, Tihana Rubić, Ivan Grkeš, Hrvoje Gržina, Annika Toots, Meri Kunčić, Ana Šverko, Ana Šeparović, Sandra Križić Roban, Ante Orlović, Lana Lovrenčić

Za praćenje konferencije online putem platforme ZOOM potrebno se javiti do srijede 26. listopada 2022. godine na adresu acuric@ipu.hr

Konferencija se organizira se u okviru istraživačkog projekta Ekspozicija. Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas Hrvatske zaklade za znanost pod brojem IP-2019-04-1772 voditeljice dr. sc. Sandre Križić Roban.

-
Kontakt: Sandra Križić Roban