Znanstveni projekti ustanove
Projekt ustanove

Hrvatska skulptura 19. i 20. stoljeća – proizvodnja, funkcija, reprezentacija

Projekt predviđa znanstvenu obradu skulpture na području Hrvatske u razdoblju od sredine 19. stoljeća do danas. Posebna se pozornost pridaje užem području arhitektonske plastike te kompleksa memorijalne skulpture-spomenika. Istražit će se nastanak (pitanje autorstva, posebice u složenim cjelinama kao što su arhitektonska skulptura i memorijalni kompleksi), funkcija (tipologija s obzirom na namjenu) i reprezentacija (implicirana reprezentativnost i memoriranje osoba i događaja, te njihova percepija u vrijeme podizanja i danas). Jedna od tema je transfer ideja kod projektiranja arhitektonskih spomenika na prostoru današnje Hrvatske u odnosu na širi europski kontekst čime bi se dobila integralna slika o povijesnoj i kulturnoj genezi arhitektonske plastike te stvorio temelj za njezinu revalorizaciju. Pri tom bi se sustavnije obradila arhitektonska plastika historicizma i secesije u Zagrebu (Kraševac, Dundović). Drugo, kronološki veliko poglavlje istraživanja odnosi se na memorijalne komplekse vezane uz Drugi svjetski rat, posebice praksa suradnje arhitekata i kipara, koja zahvaća veće prostorne cjeline. Istražila bi se i tipologija bazirana na modernističkoj paradigmi u smislu novih promišljanja javnog prostora i civilnog prostora kolektiviteta (Horvatinčić). Treća velika istraživačka cjelina obuhvaća kritičko razmatranje te interpretaciju spomenika Domovinskog rata, raspravljenu i kroz fokus antispomenika i protuspomenika (Križić Roban).

Ciljevi projekta su znanstveno istraživanje, obrada i prezentacija kiparske baštine s obzirom na njezinu tipologiju, u užem smislu arhitektonsku plastiku i memorijalne spomenike. Na temelju uvida u raznovrsne kiparske prakse, cilje je implicirati proširenje granica tradicionalnog poimanja skulpture.

U sklopu međunarodne suradnje na projektu „Beč kao centar umjetničkog školovanja na primjeru skulpture 19. i 20. stoljeća“, razvit će se baza podataka o spomenicima na području nekadašnje Austro-Ugarske Monarhije

-
Voditeljica projekta
dr. sc. Irena Kraševac, znanstvena savjetnica (radno mjesto više znanstvene suradnice)

Znanstvenici
dr. sc. Sanja Horvatinčić
dr. sc. Sandra Križić Roban

Stručni suradnik
Boris Dundović

Trajanje projekta: 2019.–2023.

Šifra projekta: PU-IPU-2019-5