Novosti
Panel

Susreti na IPU-u III

U sklopu Konferencije o budućnosti Europe koja se održava u organizaciji Europske Unije, Institut za povijest umjetnosti održat će tijekom travnja i svibnja 2022. godine seriju panel-diskusija posvećenih aktualnim društvenim pitanjima i viđenju budućnosti Europe kroz prizmu znanosti i kulture. Cilj je potaknuti nacionalnu debatu u okviru koje Institut za povijest umjetnosti želi zauzeti kritičku poziciju te potaknuti na promišljanje i raspravu o aktualnostima i problematici u polju znanstvenog djelovanja i rada u kulturi.

Treći susret naziva Obnova graditeljskog nasljeđa, ruralnih i urbanih prostora nakon prirodnih katastrofa održat će se 5. svibnja 2022. godine na Institutu za povijest umjetnosti (Ulica grada Vukovara 68, 1. kat, dvorana A235). Prva panel-diskusija započet će u 10h, a bavit će se djelovanjima nakon povijesnih prirodnih katastrofa koje su pogodile hrvatska i inozemna područja, dok će druga započeti u 14h i bavit će se temom obnove Zagreba i Sisačko-moslavačke županije nakon razornih potresa iz 2020. godine.

Uslijed sve češćih poplava, požara i olujnih vjetrova koje su pogodile europski kontinent posljednjih nekoliko desetljeća, tema otpornosti, zaštite i obnove građevina, spomenika i ambijenta nakon prirodnih nepogoda i katastrofa, kao i tema klimatskih promjena koje te nepogode intenziviraju, postale su prioritetne teme politika Europske unije. Iako prisutna i ranije, tema u hrvatskom stručnom i javnom diskursu istaknuto mjesto zauzima nakon razornih potresa koji su pogodili Zagreb i Sisačko-moslavačku županiju 2020. godine. Obnova građevina, kao i čitavih urbanih i ruralnih prostornih cjelina nakon prirodnih nepogoda i katastrofa, bez obzira na njihovu vrstu, složen je i dugotrajan proces koji u svrhu što uspješnije provedbe zahtjeva dobro organiziranu suradnju gradskih i državnih tijela, znanstvenih i obrazovnih institucija, drugih stručnjaka raznih profesija te lokalne zajednice. U susret klimatskim promjenama i neizbježnim budućim prirodnim katastrofama, treći susret bavit će se poteškoćama i problemima obnove područja pogođenih prirodnim katastrofama s posebnim osvrtom na recentne potrese i dosadašnji tijek obnove, dobrim povijesnim praksama obnove kroz domaće i inozemne primjere te ulogom i zastupljenošću povjesničara umjetnosti, konzervatora i arhitekata u cjelokupnom procesu.

Prva panel-diskusija navedenoj temi pristupit će iznošenjem primjera dobrih i loših praksi i postupanja u obnovi i oporavku područja stradalih u prirodnim katastrofama tijekom povijesti. Kroz vrijedna stečena znanja i iskustva prijašnjih obnova, panel će se baviti propustima i neadekvatnim postupcima, kao i dobrim praksama i djelovanjima u obnovi i revitalizaciji, a koji su primjenjivi u trenutnoj obnovi potresom oštećenih područja, kao i iskoristivi za jačanje otpornosti i adekvatnu zaštitu postojećih infrastruktura u osvit budućim prirodnim katastrofama, na čiju učestalost i intenzitet utječu sve izrazitije klimatske promjene.

Druga panel-diskusija bavit će se sagledavanjem dosadašnjeg tijeka obnove Zagreba i Sisačko-moslavačke županije nakon razornih potresa 2020. godine. Što je do sada sve učinjeno, može li se cjelokupan proces ubrzati, koje su poteškoće i izazovi s kojima se susreću povjesničari umjetnosti, konzervatori i arhitekti te koliko su međusobno usklađeni u radu, koja je uloga lokalne zajednice, koji su najčešći pristupi obnovi i kako efikasno pristupiti najsloženijoj obnovi zaštićene kulturne baštine, jesmo li na dobrom putu k sveobuhvatnoj obnovi koja će revitalizirati povijesnu jezgru Zagreba i kulturno-povijesne cjeline gradova Sisačko-moslavačke županije, koji nisu bili adekvatno obnovljeni nakon Domovinskog rata – osnovna su pitanja na koja će se tijekom panel-diskusije nastojati dati odgovor.

Panel 1 (10:00 – 12:30)

Poveznica za praćenje panela uživo:
https://youtu.be/cnVRGuEX-JI

Moderatorica:
Iva Vidović, Institut za povijest umjetnosti

Martina Bobinac, Institut za povijest umjetnosti
Ratko Vučetić, Institut za povijest umjetnosti
Tamara Bjažić Klarin, Institut za povijest umjetnosti
Jasenka Kranjčević, Institut za turizam
Franko Ćorić, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Panel 2 (14:00 – 16:30)

Poveznica za praćenje panela uživo:
https://youtu.be/fcrFwXPGaAY

Moderatorica:
Iva Vidović, Institut za povijest umjetnosti

Marko Špikić, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Katarina Horvat-Levaj, Institut za povijest umjetnosti
Ivana Miletić Čakširan, Konzervatorski odjel u Sisku
Ivana Haničar Buljan, Institut za povijest umjetnosti

Organizacijski odbor
Martina Bobinac, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Lana Lovrenčić, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Iva Vidović, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

-
Panel-diskusije se održavaju u hibridnom obliku, uživo i online. Za praćenje panel-diskusije uživo, molimo Vas da pošaljite e-mail s imenom i prezimenom do srijede, 4. svibnja 2022. godine na adresu ividovic@ipu.hr. Broj osoba koje skup prate uživo ograničen je na 20 sudionika, a održava se u prostoru Instituta za povijest umjetnosti (Ulica grada Vukovara 68, 1. kat, dvorana A235). Panel-diskusije moći će se pratiti i u izravnom prijenosu na YouTube kanalu Instituta za povijest umjetnosti te putem stranica Konferencije o budućnosti Europe.

-
Susret se održava u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu kao popratno događanje u sklopu Konferencije o budućnosti Europe.

-
Kontakt: Iva Vidović