Kvartal

Kvartal XV-1-4-2018

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Izvršna urednica: Petra Batelja Majić
Uredništvo: Krasanka Majer Jurišić, Ana Šverko, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Dizajn: Mario Aničić
Prijelom i priprema: repro_ured, Zagreb
Tisak: Kerschoffset Zagreb d.o.o.

Impressum, sadržaj broja i narudžbenicu možete preuzeti ovdje.

Sadržaj

Nova izdanja

6-13
Sanja Cvetnić
„Malena mjesta srca moga...“
Vladimir Marković, Crkve u Dalmaciji 17. i 18. stoljeća – prošlost i promjene

14-18
Darka Bilić
Upravna i sudbena arhitektura Dalmacije i Kvarnera za vrijeme mletačke vlasti
Krasanka Majer Jurišić, Arhitektura vlasti i suda: vijećnice, lože i kneževe palače u Dalmaciji od 15. do 18. stoljeća

19-23
Ivo Babić
Schiavoni između fikcije i povijesne realnosti
Ivana Prijatelj Pavičić, Schiavoni: umjetnici, nacija, ideologija

24-27
Krasanka Majer Jurišić
Stilovi početaka zagrebačke gradogradnje
Viki Jakaša Borić, Arhitektura klasicizma i ranog historicizma u Zagrebu

28-33
Boris Dundović
Stoljeće stvaranja ugarskoga graditeljskoga identiteta
Motherland and Progress: Hungarian Architecture and Design 1800 –1900

34-41
Patricia Počanić
Bogatstvo umjetničke cjeline Đakovačke katedrale
Dragan Damjanović, Umjetničko blago Strossmayerove katedrale u Đakovu

42-49
Ivana Čapeta Rakić
Poput dokumentarnog trilera čija je radnja smještena u 19. stoljeće
Ljerka Dulibić, Iva Pasini Tržec, Strossmayerova zbirka starih majstora

50-54
Irena Kraševac
Meštrović mijenja Zagreb
Meštrovićev znak u Zagrebu – arhitektura. 80 godina Meštrovićeva paviljona, ur. Barbara Vujanović

55-59
Nevenka Šarčević
Estetika između ekspresije i dekoracije
Dalibor Prančević, Ivan Meštrović i kultura modernizma: ekspresionizam i art deco

60-65
Ivana Čapeta Rakić
Svijetle vizije za budućnost očuvanja parkova skulptura
The Conservation of Sculpture Parks, ur. Sagita Mirjam Sunara, Andrew Thorn

66-68
Nikolina Belošević
IKON 11-2018.
Ikonoklazam i ikonofilija, ur. Marina Vicelja-Matijašić

Izložbe

69-75
Joško Belamarić
De coloribus Andreae Buvinae. Sjaj boja monumentalnih vrata Andrije Buvine, splitskog slikara i drvorezbara
Drvene romaničke vratnice splitske katedrale – istraživanje, restauriranje i zaštita, Galerija umjetnina, Split

76-79
Mirjana Repanić Braun
Ferenc Falkoner – izložba slika u osječkom Muzeju likovnih umjetnosti
Ferenc Falkoner, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek

80-85
Igor Loinjak
Europski kontekst valpovačke kulturne povijesti
Valpovački vlastelini Prandau – Normann, Državni arhiv u Osijeku – Muzej Slavonije – Muzej likovnih umjetnosti − Muzej Valpovštine

86-90
Helena Puhara
„Istina je ljepota, svjetlo je jedina istina, jer bez svjetla ne bi znali ništa, živjeli bi kako kamenice u dnu mora.“
Vlaho Bukovac 1/3 – pariško razdoblje, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb

91-95
Darija Alujević
Robert Jean Ivanović – izložba u povodu 50. godišnjice smrti hrvatskog kipara
„Iz fundusa Moderne galerije“: Robert Jean Ivanović, Studio Moderne galerije „Josip Račić“, Zagreb

96-99
Marko Filip Pavković
Retrospektiva fragmenta zagrebačke urbane povijesti i svakodnevnice
Trešnjevka – prostor i ljudi, Muzej grada Zagreba

100-107
Bojan Krištofić
Nesvijest oko nas
Šezdesete u Hrvatskoj – mit i stvarnost, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

108-115
Tonko Maroević
Optimus in minimis
Mladen Galić, Retrospektiva, Moderna galerija, Zagreb

116-121
Nevenka Šarčević
Perčinlićeva izložba i pronicanje u strukturu pojavnoga
Ljubomir Perčinlić, Polja, Galerija Libar, Zagreb

Zaštita baštine

122-131
Pavuša Vežić
Uz obnovu Kneževe palače u Zadru

Skupovi i radionice

132-135
Ivan Ferenčak
Mehanizmi izvlašćivanja umjetnina i kulturnih dobara u 20. stoljeću
Dispossessions of Cultural Objects between 1914 and 1989/1991. The Alpe Adria Region in Comparative Perspectives, međunarodni skup, Ljubljana

136-139
Danijel Ciković
Dugogodišnja istraživanja i recentne spoznaje o umjetničkoj baštini sjevernog Jadrana
Umjetnička baština ranog novog vijeka u Rijeci, Hrvatskom primorju i Istri – nova istraživanja i spoznaje, znanstveni skup, Rijeka

140-144
Bartol Fabijanić
Istraživanje provenijencije – međunarodna razmjena ideja i iskustava
TransCultAA Summer School: “Provenance, why does it matter? Provenance, Dispossession and Translocation Research”, međunarodna ljetna škola, Zadar

145-147
Irena Ravlić
Materijalnost u fokusu umjetničkog djela
XVI. Dani Cvita Fiskovića. Materijalnost umjetničkog djela, znanstveni skup, Rab

148-151
Petra Šlosel
Autoritet interpretacije utemeljen u njenoj istinitosti
„Hrvatski povjesničari umjetnosti: Olga Maruševski 1922. – 2008.“, znanstveno-stručni skup, Zagreb

152-156
Irena Kraševac
Sveobuhvatno sagledavanje problematike
Skulptura u muzeju, znanstveno-stručni skup, Klanjec

157-161
Antonella Vlaše
et tibi dabo: nove spoznaje o umjetninama i njihovim naručiteljima
Public and Private Commissions: Donors and Works of Art in the Northern Adriatic during the Early Modern Period / Le commissioni pubbliche e private: Committenti e opere d’arte nell’Alto Adriatico durante l’eta moderna, međunarodni znanstveni skup, Rijeka

162-165
Sanja Sekelj
Digitalna povijest umjetnosti – potencijal za artikulaciju drukčije ideologije polja
Digitalna povijest umjetnosti – metode, prakse, epistemologija, međunarodni znanstveni skup, Zagreb

Sjećanje

166-167
Marija Tonković
Nada Grčević (1922. – 2018.)

168-169
Denis Derk
Dorotea Jendrić (1957. – 2018.)

170-171
Daniel Zec
Vlastimir Kusik (1953. – 2018.)

172-174
Zlatko Jurić
Tomislav Premerl (1939. – 2018.)

175-177
Sanja Cvetnić
Ružica Šimunović (1960. – 2018.)

178-179
Tonko Maroević
Biserka Tadić (1937. – 2018.)

180-181
Tonko Maroević
Jelena Uskoković (1929. – 2018.)

Disertacije

182
Andrea Baotić-Rustanbegović
Skulptura u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave 1878. − 1918.

183
Željko Bistrović
Kastavska slikarska škola – problemi geneze i stila

184
Danijel Ciković
Liturgijska oprema kaptolskih crkava otoka Krka u zapisniku pastoralne vizitacije biskupa Stefana Davida iz 1685. godine

185
Sanja Horvatinčić
Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog tipologije

186
Martina Pavković
Arhitekt Vjekoslav Bastl

188
Iva Prosoli
Monografska obrada umjetničkog opusa Toše Dabca

189
Vlado Zrnić
Slikarstvo i pokretna slika – metonimijska obilježja u strukturi i logici slike

190-191
Autori u broju

Cijena: 1,99 €