Projects archive

A chronological overview of the projects' archive provides basic information on the duration and contributors as well as link to the results accessible through Croatian science information system CroRIS. Results of the previous projects are available through the database SVIBOR (1990-1995) Z-projects (1996-2011) by the Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia. 

20192023

Umjetnička topografija Hrvatske
Voditeljica projekta: dr. sc. Katarina Horvat Levaj
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Povijest umjetničkih institucija u Hrvatskoj
Voditeljica projekta: dr. sc. Irena Kraševac
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Hrvatska skulptura 19. i 20. stoljeća – proizvodnja, funkcija, reprezentacija
Voditeljica projekta: dr. sc. Irena Kraševac
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Formalni, teorijski i društveni aspekti proširenog pojma arhitektonske i umjetničke baštine u drugoj polovini 20. stoljeća
Voditeljica projekta: dr. sc. Tamara Bjažić Klarin
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Tumačenja modernizma – povijest umjetnosti i hrvatska moderna umjetnost
Voditelj projekta: dr. sc. Petar Prelog
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Hrvatska umjetnost i društvo od 1930-ih do 1970-ih
Voditelj projekta: dr. sc. Petar Prelog
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Korpus baroknog zidnog slikarstva i štuko dekoracije u Hrvatskoj
Voditeljica projekta: dr. sc. Mirjana Repanić-Braun
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Graditeljska baština jadranske Hrvatske u ranom novom vijeku i pisani povijesni izvori
Voditeljica projekta: dr. sc. Darka Bilić
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Hrvatski ilustrirani pojmovnik klasične arhitekture
Voditeljica projekta: dr. sc. Ana Šverko
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Elementi urbaniteta gradskih naselja sjeverozapadne Hrvatske
Voditelj projekta: dr. sc. Ratko Vučetić
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Vizualne komunikacije u Hrvatskoj u kasnom srednjem i ranom novom vijeku: minijatura, grafika i knjižna ilustracija
Voditelj projekta: dr. sc. Milan Pelc
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Dalmatinski gradovi u srednjem vijeku: forma i funkcija
Voditeljica projekta: dr. sc. Ana Plosnić Škarić
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Fortifikacije grada Trogira: Vizualizacija mijena od 220. pr. Kr. do 1900. godine
Voditeljica projekta: dr. sc. Ana Plosnić Škarić
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Crkvena umjetnost i hrvatski naručitelji od 16. do 18. stoljeća
Voditelj projekta: dr. sc. Daniel Premerl
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Drveni oltari i skulptura od 15. do 18. stoljeća na području jadranske Hrvatske
Voditeljica projekta: dr. sc. Vlasta Zajec
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Priča o tri grada (Zadar – Split – Dubrovnik)
Voditelj projekta: dr. sc. Joško Belamarić
Trajanje projekta: 2019.–2023.

Likovna umjetnost novog doba u Dalmaciji
Voditelj projekta: akademik Radoslav Tomić
Trajanje projekta: 2019.–2023.

2014.2016.

Postmedia and non-institutional art practices since 1960s​
Voditeljica projekta: dr. sc. Sandra Križić Roban
Suradnice projekta: dr. sc. Leonida Kovač (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb), Marija Borovičkić
Trajanje projekta: 2014.–2016.

2013.–2015.

Pariška likovna scena i hrvatska moderna umjetnost
Voditeljica: Ljiljana Kolešnik
Suradnici projekta: Petar Prelog, Željka Čorak, Ljiljana Kolešnik, Jasna Galjer (vanjska suradnica), Tvrtko Jakovina (vanjski suradnici), Lovorka Magaš Bilandžić (vanjska suradnica), Ivana Meštrov (mlada istraživačica), Tamara Bjažić-Klarin (mlada istraživačica), Sonja Briski Uzelac (vanjska suradnica), Darko Šimičić (vanjski suradnik)
Trajanje projekta: 2013.–2015.

2007.–2011.

Modernost, modernizam i postmodernizam u hrvatskoj umjetnosti 20. stoljeća
Voditeljica projekta: Ljiljana Kolešnik
Suradnici na projektu: Ljiljana Kolešnik, Sanja Horvatinčić (znanstvena novakinja), Sandra Križić Roban, Tonko Maroević, Petar Prelog, Ivanka Reberski, Marija Tonković (vanjska suradnica)
CroRIS profil
Šifra projekta: 020-0202687-2702
Trajanje projekta: 2007.–2011.

Arhitektura i urbanizam hrvatskoga kasnog srednjovjekovlja
Voditelj projekta: Danko Zelić
Suradnici na projektu: Danko Zelić, Ivo Babić (vanjski suradnik), Anđelko Badurina, Marijan Bradanović (vanjski suradnik), Ana Plosnić Škarić, Davorin Stepinac, Marina Šimunić Buršić (vanjska suradnica), Diana Vukičević-Samaržija, Ivica Žile (vanjski suradnik)
CroRIS profil
Šifra projekta: 020-0202684-2691
Trajanje projekta: 2007.–2011.

Hrvatska povijesnoumjetnička terminologija – pojmovnik i izgradnja tezaurusa
Voditelj projekta: Danko Zelić
Suradnici na projektu: Danko Zelić, Dorotea Baričević (vanjska suradnica), Jadranka Damjanov (vanjska suradnica), Višnja Flego (vanjska suradnica), Ljiljana Kolešnik, Marija Stagličić, Diana Vukičević-Samaržija
Šifra projekta: 020-1300623-2690
Trajanje projekta: 2007.–2011.

Slikarstvo i skulptura od 16. do 18. stoljeća u Jadranskoj Hrvatskoj
Voditelj projekta: Radoslav Tomić
Suradnici na projektu: Radoslav Tomić, Darka Bilić (znanstvena novakinja), Daniel Premerl (znanstveni novak)
CroRIS profil
Šifra projekta: 020-1012654-2693
Trajanje projekta: 2007.–2011.

Panonska renesansa i gotička tradicija u sjevernoj Hrvatskoj i Primorju
Voditelj projekta: Milan Pelc
Suradnici na projektu: Milan Pelc, Anđelko Badurina, Ivan Kosić (vanjski suradnik), Ivana Mance (znanstvena novakinja), Ana Munk (vanjska suradnica), Rosana Ratkovčić (vanjska suradnica), Nina Šepić (znanstvena novakinja), Andrej Žmegač
CroRIS profil
Šifra projekta: 020-0202685-2701
Trajanje projekta: 2007.–2011.

Barok, klasicizam, historicizam u sakralnoj umjetnosti kontinentalne Hrvatske
Voditeljica projekta: Mirjana Repanić-Braun
Suradnici na projektu: Mirjana Repanić-Braun, Dorotea Baričević (vanjska suradnica), Irena Kraševac, Ivo Lentić (vanjski suradnik), Vlasta Zajec
CroRIS profil
Šifra projekta: 020-0202685-2700
Trajanje projekta: 2007.–2011.

Graditeljstvo i umjetnički inventar od 16. do 19. st. u Dalmaciji
Voditelj projekta: Josip Belamarić
Suradnici na projektu: Josip Belamarić, Vinicije Lupis (vanjski suradnik), Dunja Pivac (vanjska suradnica), Marija Stagličić, Vlatka Stagličić Carić (znanstvena novakinja), Ambroz Tudor (vanjski suradnik)
CroRIS profil
Šifra projekta: 020-0202684-2694
Trajanje projekta: 2007.–2011.

Urbanistički razvoj hrvatskih gradova i arhitektonska dostignuća u 20. stoljeću
Voditeljica projekta: Željka Čorak
Suradnici na projektu: Željka Čorak, Marina Bagarić (vanjska suradnica), Snježana Knežević (vanjska suradnica), Iva Körbler (znanstvena novakinja), Jagoda Marković, Darja Radović Mahečić
CroRIS profil
Šifra projekta: 020-0202687-2696
Trajanje projekta: 2007.–2011.

Arhitektura i urbanizam Hrvatske od 16. do 18. stoljeća - ishodišta i kontekst
Voditeljica projekta: Katarina Horvat-Levaj
Suradnici na projektu: Katarina Horvat-Levaj, Đurđica Cvitanović (vanjska suradnica), Željka Čorak, Viki Jakaša Borić (vanjska suradnica), Davorin Stepinac, Ratko Vučetić, Andrej Žmegač
CroRIS profil
Šifra projekta: 020-0202684-2706
Trajanje projekta: 2007.–2011.

2002.–2006.

Umjetnička baština od antike do novog vijeka
Voditeljica: Diana Vukičević-Samaržija
Suradnici na projektu: Diana Vukičević-Samaržija, Željko Tomičić (konzultant), Nenad Cambi (konzultant), Josip Stošić (konzultant), Ana Plosnić (znanstvena novakinja), Danko Zelić, Ivan Tenšek, Ivo Petricioli (konzultant)
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 0020001
Trajanje projekta: 2002.–2006.

Graditeljska baština Hrvatske od 16. do 18. stoljeća
Voditeljica: Katarina Horvat-Levaj
Suradnici na projektu: Katarina Horvat-Levaj, Zlatko Uzelac, Ante Šoljić (vanjski suradnik), Đurđica Cvitanović (vanjska suradnica), Dubravka Botica (konzultant), Viki Jakaša Borić (vanjska suradnica), Davorin Stepinac, Ratko Vučetić (znanstveni novak), Andrej Žmegač, Marie Stepinac
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 0020002
Trajanje projekta: 2002.–2006.

Graditeljska baština od 19. do 21. stoljeća
Voditeljica projekta: Darja Radović Mahečić
Suradnici na projektu: Darja Radović Mahečić, Iva Körbler (znanstvena novakinja), Snježana Knežević (vanjska suradnica), Olga Maruševski (vanjska suradnica), Ivana Haničar, Jagoda Marković, Željka Čorak, Sanja Štok
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 0020003
Trajanje projekta: 2002.–2006.

Tendencije i pojave u likovnoj umjetnosti od kraja 19. do 21. stoljeća
Voditeljica projekta: Ivanka Reberski
Suradnici na projektu: Ivanka Reberski, Petar Prelog (znanstveni novak), Milan Drmić, Jelica Ambruš (vanjska suradnica), Željko Marciuš (vanjski suradnik), Koraljka Jurčec-Kos (vanjska suradnica), Tonko Maroević, Ljiljana Kolešnik, Đurđa Kovačić
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 0020004
Trajanje projekta: 2002.–2006.

Vizualne komunikacije – povijest i teorija
Voditelj projekta: Milan Pelc
Suradnici na projektu: Milan Pelc, Ljiljana Kolešnik (konzultant), Marcel Bačić (konzultant), Lada Kavurić, Marinka Fruk, Sonja Briski Uzelac (konzultant), Anđelko Badurina, Mirna Abaffy (vanjska suradnica), Ivana Mance (znanstvena novakinja), Marina Bregovac-Pisk (konzultant)
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 0020005
Trajanje projekta: 2002.–2006.

Likovna umjetnost sjeverne Hrvatske 17. do 19. stoljeća u srednjoeuropskom kontekstu
Voditeljica projekta: Mirjana Repanić-Braun
Suradnici na projektu: Mirjana Repanić-Braun, Jelena Ivoš (vanjska suradnica), Snježana Pavičić (vanjska suradnica), Nela Tarbuk (vanjska suradnica), Irena Kraševac, Ivo Lentić (vanjski suradnik), Doroteja Baričević (vanjska suradnica), Vlasta Zajec, Mario Braun (vanjski suradnik)      
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 0020006
Trajanje projekta: 2002.–2006.

Slikarstvo i kiparstvo od 15. do 19. stoljeća u Jadranskoj Hrvatskoj
Voditelj projekta: Radoslav Tomić
Suradnici na projektu: Radoslav Tomić, Bojan Goja (vanjski suradnik), Živko Bačić (vanjski suradnik), Daniel Premerl (znanstveni novak), Darka Bilić (znanstvena novakinja)
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 0020007
Trajanje projekta: 2002.–2006.

Graditeljstvo i inventar od 16. do 19. stoljeća u Dalmaciji
Voditeljica projekta: Marija Stagličić
Suradnici na projektu: Marija Stagličić, Lovorka Čoralić (konzultant), Ambroz Tudor (vanjski suradnik), Ivana Prijatelj Pavičić (vanjska suradnica), Ivana Valjato Vrus, Vlatka Stagličić (znanstvena novakinja), Vinicije Lupis (vanjski suradnik), Dunja Pivac (vanjski suradnik)
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 0020008
Trajanje projekta: 2002.–2006.

1996.–2002.          

Umjetnička baština od antike do novog vijeka
Voditeljica: Diana Vukičević-Samaržija
Suradnici na projektu: Diana Vukičević-Samaržija, Josip Stošić (vanjski suradnik), Danko Zelić, Ivan Tenšek, Željko Tomičić (konzultant), Ivo Petricioli (konzultant), Nenad Cambi (konzultant), Ana Plosnić (znanstvena novakinja)
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 00200101
Trajanje projekta: 1996.–2002.

Graditeljska baština 16. do 19. stoljeća
Voditeljica projekta: Katarina Horvat-Levaj
Suradnici na projektu: Katarina Horvat-Levaj, Ratko Vučetić (znanstveni novak), Andrej Žmegač, Zlatko Uzelac, Davorin Stepinac, Marie Stepinac, Đurđica Cvitanović (vanjska suradnica), Viki Jakaša (vanjska suradnica)
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 00200102
Trajanje projekta: 1996.–2002.                                                                                             

Graditeljska baština 19. i 20. stoljeća
Voditeljica projekta: Darja Radović-Mahečić
Suradnici na projektu: Darja Radović-Mahečić, Jagoda Marković, Željka Čorak, Olga Maruševski (konzultant), Snježana Knežević (vanjska suradnica), Ivana Haničar
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 00200103
Trajanje projekta: 1996.–2002.

Likovne pojave u 20. i 21. stoljeću
Voditeljica projekta: Ivanka Reberski
Suradnici na projektu: Ivanka Reberski, Sandra Križić-Roban (znanstvena novakinja), Đurđa Kovačić (vanjska suradnica), Koraljka Jurčec-Kos (vanjska suradnica), Tonko Maroević, Zvonko Maković (vanjski suradnik), Frano Dulibić (vanjski suradnik), Jasna Galjer (vanjska suradnica), Ljiljana Kolešnik, Petar Prelog
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 00200104
Trajanje projekta: 1996.–2002.

Informacijski, komunikacijski i teorijski aspekti povijesti umjetnosti
Voditelj projekta: Milan Pelc
Suradnici na projektu: Milan Pelc, Marcel Bačić (konzultant), Sonja Briski Uzelac (konzultantica), Anđelko Badurina, Marinka Fruk, Lada Kavurić, Ljiljana Kolešnik (konzultantica)
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 00200105
Trajanje projekta: 1996.–2002.

Slikarstvo, kiparstvo i umjetnički obrt 17. do 19. stoljeća
Voditeljica projekta: Mirjana Repanić-Braun
Suradnici na projektu: Mirjana Repanić-Braun, Vlasta Zajec (znanstvena novakinja), Ivo Lentić (vanjski suradnik), Doroteja Baričević (vanjska suradnica), Marija Mirković (vanjska suradnica), Jagoda Meder (vanjska suradnica), Jelena Ivoš (vanjska suradnica), Nela Tarbuk (vanjska suradnica), Irena Kraševac
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 00200106
Trajanje projekta: 1996.–2002.

Slikarstvo i skulptura od 16. do 19. stoljeća
Voditelj projekta: Radoslav Tomić
Suradnici na projektu: Radoslav Tomić, Ambroz Tudor (vanjski suradnik), Daniel Premerl (znanstveni novak)
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 00200107
Trajanje projekta: 1996.–2002.

Graditeljska baština i inventar od 16. do 19. stoljeća u Dalmaciji               
Voditeljica projekta: Marija Stagličić
Suradnici na projektu: Marija Stagličić, Ivana Prijatelj Pavičić (vanjska suradnica), Vlatka Stagličić (znanstvena novakinja), Ivana Valjato-Vrus
CROSBI bibliografija
Šifra projekta: 00200108
Trajanje projekta: 1996.–2002.

-
For more information on the context and history of the projects and programs the Institute has conducted since it's founding in 1961, see Heritage in Focus (IPU, Zagreb, 2011).