Objavljeni elaborati u 2020. i 2021. godini

Objavljeni elaborati i provedena istraživanja u 2020. i 2021.

2021.

Konzervatorska studija sa smjernicama za obnovu Gliptoteke HAZU u Medvedgradskoj ulici 2 u Zagrebu
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICE: Ivana Mance, Ivana Haničar Buljan
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Konzervatorska studija sa smjernicama za obnovu Osnovne škole Petar Zrinski u Krajiškoj ulici 9 u Zagrebu
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICE: Tamara Bjažić Klarin, Ivana Haničar Buljan
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Grad Zagreb

Valorizacija kulturnog krajobraza Rijeke dubrovačke
AUTORI: Josip Belamarić, Ana Šverko
NARUČITELJ: Dubrovačko-neretvanska županija

Istražni radovi na dvorcu Friedricha Habsburškog u Kneževu
VODITELJI: Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
SURADNICI: Boris Dundović, Ivana Gobec, Mario Vitez, Oslik d.o.o., Petra Banić
NARUČITELJ: Ministarstvo kulture

Konzervatorski elaborat zgrade vojarne kod Novih vrata u osječkoj Tvrđi
VODITELJI: Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
AUTORI: Andrej Žmegač, Ivana Haničar Buljan
SURADNICI: Mario Vitez, Oslik d.o.o., Petra Banić
NARUČITELJ: Agencija za obnovu osječke Tvrđe

Konzervatorska studija sa smjernicama za obnovu Palače Hrvatskog inženjerskog saveza (nekadašnja palača Vranyczany-Dobrinović) u Zagrebu u Berislavićevoj ulici 6, 8 u Zagrebu
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICA: Katarina Horvat-Levaj
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Hrvatski inženjerski savez

Konzervatorska studija s restauratorskim istraživanjima i smjernicama za obnovu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek na Rooseveltovom trgu 6 u Zagrebu
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICA: Katarina Horvat-Levaj
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek

Konzervatorska studija sa smjernicama za obnovu Muzeja Mimara na Rooseveltovom trgu 5 u Zagrebu
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICE: Irena Kraševac, Ana Šverko, Katarina Horvat-Levaj
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Javna ustanova “Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara„– Muzej Mimara

Konzervatorski elaborat sa smjernicama, restauratorskim istraživanjem i snimkom postojećeg stanja zgrade Majcen-Boranić-Meixner u Gundulićevoj 14 u Zagrebu
VODITELJICE: Katarina Horvat-Levaj, Ivana Haničar Buljan
AUTORICA: Katarina Horvat-Levaj
SURADNICI: Goran Vareško, Marijana Petrešević, Ivana Gobec, Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Fil Adria Turis d.o.o., Zagreb

Program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba. Pilot projekt Blok 19. Konzervatorski model
VODITELJICA: Katarina Horvat-Levaj
AUTORI: Josip Belamarić, Tamara Bjažić Klarin, Dragan Damjanović, Boris Dundović, Katarina Horvat-Levaj, Sanja Horvatinčić, Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Sandra Križić Roban, Ivana Mance, Daniel Premerl, Ana Šverko, Ratko Vučetić, Danko Zelić, Andrej Žmegač
SURADNICI: Ivana Haničar Buljan, Lucija Bajan, Boris Dundović, Damir Gobec, Ivana Gobec, Paolo Mofardin, Marijana Petrešević, Irena Šimić, Goran Vareško
NARUČITELJ: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Istraživanja i izrada konzervatorskih elaborata za pet zgrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti stradalih u potresu 22. ožujka 2020.: Povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica (Palača HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, sv. 1; Palača Priester, Strossmayerov trg 2, sv. 2; Palača Vranyczany-Dobrinović, Ulica Andrije Hebranga 1, sv. 3; Palača Drašković ili Narodni dom, Opatička 18, sv. 4; Vila Erlich-Marić, Ulica Ivana Gorana Kovačića 37, sv. 5)
KOORDINATORI: Katarina Horvat-Levaj, akademik Mladen Šćitaroci
AUTORI: Katarina Horvat-Levaj, Tamara Bjažić Klarin, Irena Kraševac, Ana Šverko, Ivana Mance
SURADNICI: Ivana Haničar Buljan, Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

2020.

Samostanski sklop sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu u kontekstu donjogradskog bloka. Studija objekata i otvorenih prostora s valorizacijom i prijedlogom konzervatorskih smjernica
AUTORI: Boris Dundović, Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu

Konzervatorska studija glavnog portala kaštela Rota u Momjanu s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja i idejnim prijedlogom obnove
AUTOR: Goran Vareško
NARUČITELJ: Grad Buje

Konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu zgrade Prve franjevačke klasične gimnazije u Sinju
AUTORI: Joško Belamarić, Darka Bilić, Danijela Šapina
SURADNIK: Paolo Mofardin
NARUČITELJ: Franjevačka provincija Presvetog otkupitelja u Sinju