Obavijesti
Sudjelovanje na skupu

O digitalizaciji i digitalnim praksama

U programu Dvanaestog festivala digitalizacijskih projekata, koji se održava u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici 4. i 5. svibnja 2023., sudjeluju Irena Šimić, Lina Šojat i Magdalena Blažić.

Irena Šimić će predstaviti rad na digitalizaciji zbirki negativa fotografa Branka Balića i Nenada Gattina u okviru nacionalnog projekta e-Kultura, dok će kroz postersko izlaganje Lina Šojat i Magdalena Blažić predstaviti temu unapređenja digitalnih praksi u kataložnoj obradi knjižničnog fonda na primjeru stručne obrade zbirke Ex libris Grge Gamulina.

Program skupa ovdje.

-
Kontakti:
Irena Šimić
Lina Šojat