Stručni suradnici

Irena Šimić

Viša stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju – dokumentaristica
E. isimic / ipu.hr
B. CRORIS profil

Biografija

Irena Šimić (Gessner) diplomirala je povijest umjetnosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2009.).

U Institutu (od 2011.) koordinira aktivnosti stručne obrade, zaštite, digitalizacije i prezentacije gradiva dokumentacijskih zbirki i fondova (fototeka, planoteka, hemeroteka, osobni arhivski fondovi i dr.) te sudjeluje u provedbi projekata i znanstveno-istraživačkog programa Instituta.

Stručna je suradnica nekoliko projekata: ARHZAG (od 2023.), The Cycle (2020.–2022.), Ekspozicija (od 2020.), Globe_Exchange (od 2020.), ARTNET (2014.–2018.) i DUCAC (2014.–2017.).

Suradnica je u pripremi izdanja i izložbi u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti. Od 2009. do 2022. godine članica uredništva časopisa o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi Život umjetnosti.

Mentorira volonterski rad studenata povijesti umjetnosti (od 2014.) te polaznika obavezne studentske stručne prakse (s Linom Šojat), koja se u Institutu provodi u suradnji s Odsjekom informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 2017.).

Od akademske godine 2022./2023. pohađa poslijediplomski doktorski studij Povijesti umjetnosti, kulturne baštine i vizualne kulture pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Članica je hrvatske sekcije međunarodnog udruženja ICARUS Hrvatska i članica upravnog odbora Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.

Područja interesa: metodolologija istraživanja, dokumentiranja i prezentacije kulturne baštine; fotografija i fotografski arhivi; digitalna humanistika; povijest arhitekture; digitalizacija; autorsko pravo; otvoreni pristup.

Bibliografija (izbor)

Knjige

Sandra Križić Roban, Irena Šimić, Branko Balić, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2022.

Izlaganja na skupovima

O izložbama fotografa Nenada Gattina“, međunarodni simpozij „Razstavljanje na Slovenskem III“ (Exhibiting in Slovenia III), Ljubljana, 11. i 12. travnja 2024.

„Gattin o Meštroviću“, međunarodni znanstveno-stručni skup „Ivan Meštrović. Hrvatska i svijet“, Institut za povijest umjetnosti, Galerija Klovićevi dvori, Muzeji Ivana Meštrovića, Zagreb, 26. i 27. veljače 2024.

„Između antike i romanike – ranosrednjovjekovna arhitektura kroz pisane izvore i fotografiju Nenada Gattina“, Umjetnički dodiri između Istoka i Zapada, 13. Dani Cvita Fiskovića, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu – Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Orebić, 4.–7. listopada 2023. (sa Srđanom Beckom)

„Tragom baroka u fotografijama Nenada Gattina“, U službi baroknog kiparstva. Znanstveni skup povodom stote obljetnice rođenja Doris Baričević (1923.–2016.), Filozofski fakultet u Zagrebu – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 7.–8. rujna 2023.

„Od zapisa do nove digitalne slike – digitalizacija zbirki fotografskih negativa Branka Balića i Nenada Gattina“, Dvanaesti festival digitalizacijskih projekata, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, 4.–5. svibnja 2023.

„Fundamenti povijesti umjetnosti“, panel „Od realizma devedesetih godina do sakralnog slikarstva: nekoliko aspekata povijesnoumjetničkog prinosa Ivanke Reberski“, 5. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Galerija Klovićevi dvori – Institut za povijest umjetnosti, 10.–12. studenoga 2022.

„Unboxing Gattin“, međunarodna konferencija Otkrivanje Dalmacije VII: Priče o putovanjima: Grand tour, putnici, itinerari, putopisi, Centar Cvito Fisković, Split, 8.–11. prosinca 2021.

Post scrpitum za Grgu Gamulina“, znanstveni skup povodom stotinu i desete obljetnice rođenja Grge Gamulina (1910.–1997.), Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti FFZG, Zagreb, 7. i 8. 10. 2021. (s Linom Šojat)

IIIF u Hrvatskoj, panel razgovor, godišnja konferencija konzorcija IIIF (International Image Interoperability Framework), 24. 6. 2021. (sudionici: Koraljka Kuzman Šlogar, Vlatka Lemić, Goran Zlodi, Marijana Tomić, Benedikt Perak, Eva Cetinić, Željko Trbušić, Kristijan Crnković, Irena Šimić, moderatorica)

„Local Time Machines in Croatia: shifting perspectives towards realities“, 6. dani ICARUS u Hrvatskoj „Archives – borders, identities, reflections“, online konferencija, Filozofski fakultet u Rijeci – ICARUS Hrvatska, 25. i 26. ožujka 2021.

„Rebuilding Libraries in Time of Overlapping Crises“ (s Linom Šojat, Magdalenom Blažić i Filipom Kartelom), „Solidarity in culture. Heritage protection under conditions of crisis“, međunarodna konferencija, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, 18.–20. ožujka 2021.

„S.O.S. za Zagreb – resursi za istraživanje i obnovu grada“, Međunarodni tjedan arhiva, Arhivi i društvo znanja, ICARUS Hrvatska – Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 10. lipnja 2020.

„Fotografski resursi Instituta za povijest umjetnosti značajni za istraživanje arhitektonske plastike u Zagrebu“, Hrvatska skulptura od 19. do 21. stojeća – nastanak, funkcija, reprezentacija (projekt ustanove, radionica), 3. lipnja 2020.

„Preserving ideas – notes about special photographic collections at the Institute of Art History in Zagreb“, Capturing the Past, međunarodni simpozij o zaštiti fotografske baštine u organizaciji Northeast Document Conservation Center (NEDCC) i Hrvatskog državnog arhiva (HDA), Zagreb, 22. – 24. svibnja 2019.

„Dokumentarna fotografija u istraživanjima urbanog krajolika Hrvatske u drugoj polovici 20. stoljeća“, Fotografska baština u muzejima, simpozij, MDC, MSU, 25. – 26. 10. 2017.

Zapisi o doživljaju urbanog krajolika Dalmacije – izvori dostupni u Institutu za povijest umjetnosti“ (Records of the perception of the Urban Landscape of Dalmatia – Sources available in the Institute of Art History), Otkrivanje Dalmacije II: Bilješke u prostoru i bilježenje prostora. Integracija znanja o povijesnom urbanom pejzažu Jadrana u 18. i 19. stoljeću (Discovering Dalmatia II), Centar Cvito Fisković, Split, 24. svibnja 2016. godine

„Fotoarhiv Branko Balić u postupku digitalizacije“, 5. Festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, NSK, 20. – 21. 5. 2015.

Javna predavanja

„Anonimna fotografija“, 8. Dani fotografije Arhiva Tošo Dabac, ATD, MSU, 1. 12. 2016.

„Fotoarhivi i transfer znanja – iskustvo Branka Balića“, 7. Dani fotografije Arhiva Tošo Dabac, ATD, MSU, 6. 11. 2015.

„Fotografija arhitekture Krešimira Tadića“, 6. Dani fotografije Arhiva Tošo Dabac, ATD, MSU, 24. 11. 2014.

Radovi u zbornicima

„Slika i riječ – donacija Radovana Ivančevića u Institutu za povijest umjetnosti“; „Bibliografija Radovana Ivančevića“; „Filmografija Radovana Ivančevića“ (s Krešimirom Juragom), u: Đurđa Kovačić, Martina Petrinović (ur.), Radovan Ivančević (1931.–2004.), zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti, Zagreb, 9.10. lipnja 2014., Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 2016.

„Interpretacija i valorizacija urbanog naslijeđa primjer fotografskog opusa Krešimira Tadića“ (Interpretation and evaluation possibilities of urban heritage – an example of photographic legacy of Krešimir Tadić), međunarodni znanstveni skup Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa u okviru projekta HERU (Heritage Urbanism), Arhitektonski fakultet sveučilišta u Zagrebu – HAZU, Zagreb, 22.–23. 10. 2015.

„Regulacioni i konzervatorski plan za historijske dijelove grada Zagreba (1937.) arhitekta Brune Bauera“, u: Andrej Žmegač (ur.), Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, IPU, Zagreb, 2013., 8994.

Stručni radovi

Razgovor s Ivom Prosoli. O fotografiji i Toši Dabcu – umjetniku svojeg vremena, u: Kvartal, 1-2, 2023., 6-25

Monumentalna knjiga o fotografiji u Zagrebu 19. stoljeća, u: Kvartal, 1-2, 2022., 48-53.

Suvremenici: Ivan Čižmek, sce. i red. Ana Marija Habjan, Tamara Bjažić Klarin, snim. Mario Britvić, mont. Bogdan Tankosić, ktm. dokum. film, HRT, 2022. (suradnica)

Ostavština Nenada Gattina, u: Kvartal, 1–2, 2017., 78-81.

Tragovima fotografije u povijesti umjetnosti (Tragom baštine. Schneiderov fotografijski arhiv, Strossmayerova galerija starih majstora), u: Kvartal, 34, 2016., 64-67.

Arhitektonska maketa kao fotografski negativ, u: Čovjek i prostor, 58, 2016. (744-747), 81-85.

Fotografija u Hrvatskoj: Branko Balić, sce. Irena Šimić, ur. i red. Ana Marija Habjan, snim. Mario Britvić, mont. Nenad Vuković, ktm. dokum. film, HRT, 2016.

Sve to i još više – osvrt na Izložbu hrvatskog dizajna 0708 i prijedlog konteksta, u: Život umjetnosti, 84 (2009.), 84.

Laureati nagrade DPUH Radovan Ivančević za 2008. godinu, u: Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, god. VI, 12, 2009., 22-24.

Interdisciplinarno o skulpturi, osvrt na stručni simpozij Original u skulpturi, Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec, 4.–6. 6. 2008., u: Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, god. V, 3, 2008., 69-71.

Suradnja u izdavačkim projektima IPU-a (izbor)

Život umjetnosti – časopis za suvremena likovna zbivanja, 89, 2011. (urednica broja sa Sandrom Križić Roban i Ivanom Hanaček; temat: Nefunkcionalna, neprikazivačka, elementarna, eksperimentalna i konceptualna fotografija u Hrvatskoj)

Život umjetnosti – časopis za suvremena likovna zbivanja, br. 84/2009. – 89/2011. (izvršna urednica)

Ljiljana Kolešnik (ur.), Socijalizam i modernost: umjetnost, kultura, politika 1950.‒1974., IPU ‒ MSU, Zagreb, 2012. (izvršna urednica); ISBN: 978-953-7875-00-8.

Milan Pelc (ur.), Baština u fokusu / Heritage in focus, Institut za povijest umjetnosti, 2011. (izvršna urednica); ISBN: 978-953-6106-80-6.

Katarina Horvat Levaj, Doris Baričević, Mirjana Repanić Braun, Akademska crkva sv. Katarine u Zagrebu, IPU, Zagreb, 2011. (suradnica) ISBN: 978-953-6106-86-8.

Sandra Križić Roban, Na drugi pogled: pozicije suvremene hrvatske fotografije, Institut za povijest umjetnosti ‒ UPI-2M, Zagreb, 2010. (izvršna urednica); ISBN: 978-953-6106-89-9.

Olga Maruševski, Iso Kršnjavi kao graditelj, Irena Kraševac (ur.), IPU, Zagreb, 2008. (2. dopunjeno izdanje; suradnica); ISBN: 978-953-6106-73-8.

Izložbe

Branko Balićpozorni promatrač, izložba i popratni program, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 29. 10.–24. 11. 2019.; organizatori: Muzej za umjetnost i obrt i Institut za povijest umjetnosti; koautorica: Sandra Križić Roban; kustosica: Iva Prosoli; postav izložbe: Mirna Horvat; vizualni identitet: bilić_müller studio

Život umjetnosti – 50 godina: Kada, kako, s kim i za koga živi umjetnost?, Galerija HDD-a, Zagreb, 22. 9.–4. 10. 2016.; organizacija Hrvatsko dizajnersko društvo i Institut za povijest umjetnosti, kustoski tim Marko Golub, Irena Šimić, Marija Borovičkić, Sanja Horvatinčić, Sandra Križić Roban.

Nulta točka značenja. Nefunkcionalna, neprikazivačka, eksperimentalna i konceptualna fotografija u Hrvatskoj (Zero Point of Meaning. Non-functional, Non-representational, Elementary, Experimental and Conceptual Photography in Croatia), Umjetnički paviljon, Zagreb, 17. 6.–17. 7. 2011.; organizacija Hrvatski fotosavez, autorice koncepcije i kustosice izložbe Sandra Križić Roban, Ivana Hanaček i Irena (Gessner) Šimić

Radionice

„Bilježenje prostora fotografijom od urbanizma do dekoracije: Nenad Gattin i Dioklecijanova palača u Splitu“, radionica za studente Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Centar Cvito Fisković, 21. i 22. srpnja 2022. (s Anom Šverko)

The Cycle, edukacijski trening za stjecanje kompetencija i vještina u radu s fotografskim zbirkama i arhivima, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, rujan 2021. – siječanj 2022. (voditeljica i suradnica na projektu)

Od fotografskog izvornika do (nove) fotografske slike, 9. Dani fotografije Arhiva Tošo Dabac, 21.–22. 11. 2017. (s Lanom Lovrenčić)

Što, kako i zašto digitalizirati?, radionica digitalizacije fotografije, Dani otvorenih vrata Instituta za povijest umjetnosti, 14.–15. 10. 2015. (suradnik: Paolo Mofardin; gosti: Hrvoje Gržina i Pero Dabac)

Stručno usavršavanje (izbor)

Time Machine Academy on IIIF: Open standards for interoperable functionality in digital asset repositories, Time Machine Organisation (online), listopad – studeni 2021.

IIIF online training, 1.–5. veljače 2021., organizator: IIIF konzorcij (voditelj: Glen Robson)

Building Digital Skills and Literacies for Museums and Digital Archives, radionica, 20.–22. 11. 2019., Zagreb (organizacija: Institut za razvoj i međunarodne odnose, Culture24, Brighton, Velika Britanija)

Fotografija: prepoznavanje, čuvanje, opis i digitalizacija, Ljetna škola arhivistike, 19.‒21. rujna 2017., Žrnovo, Korčula (organizatori: Hrvatski državni arhiv, Državni arhiv u Dubrovniku, ICARUS Hrvatska)

Perspektive digitalne humanistike u europskom znanstvenom oblaku, radionica u organizaciji Instituta Ruđer Bošković, Centar za informatiku i računarstvo (Obzor2020, EGI-Engage i Indigo-DataCloud), 12. 7. 2017.

APAE – Conference and School on Authority, Provenance, Authenticity, Evidence, Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti – UCLA, Department of Information Studies, Graduate School of Education & Information Studies, Zadar, 25.–28. 11. 2016.

Godišnje savjetovanje o autorskom i srodnim pravima, HDAP-ALAI, Zagreb, 2013., 2014., 2015., 2021., 2022. (u okviru MAKK konferencija)

5. Zagrebački arhivski dan: arhivi i arhivisti kao čuvari baštine u kontekstu društvenoga razvoja, identiteta, sjećanja i kritike, Zagrebačko arhivističko društvo, Zagreb, 29. 11. 2014.

Preservation of Diverse Photographic Collections, radionica o konzervaciji fotografija, The Getty Conservation Institute ‒ Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 16. 7. 2013.