Novosti
Javni poziv

The Cycle – radionica i trening

Institut za povijest umjetnosti i Ured za fotografiju objavljuju javni poziv za prijavu polaznika radionice i tromjesečnog treninga za stjecanje kompetencija i vještina u radu s fotografskim zbirkama i arhivima u okviru međunarodnog projekta „The Cycle – European training in photographic legacy management“.

Mjesto i trajanje: Zagreb, rujan – prosinac 2021.

Pozivamo mlade stručnjake iz polja povijesti umjetnosti, arhivistike, muzeologije, antropologije i srodnih disciplina, kao i one iz polja fotografije na iskaz interesa i prijavu za sudjelovanje na radionici i treningu koji će započeti u rujnu 2021. godine.

Cilj ovog programa je upoznati mlade stručnjake s kompleksnom problematikom rada s privatnim i javnim fotografskim zbirkama i arhivima, te ih s raznolikih aspekata uputiti na znanja, kompetencije i vještine koje su potrebne za samostalan rad u različitim situacijama i kontekstima.

Činjenice potkrepljene recentnim istraživanjima pokazuju da je suvremeno društvo u opasnosti od gubitka ostavština i arhiva umjetnika, pogotovo onih koji su djelovali nakon Drugog svjetskog rata, koliko zbog nemogućnosti javnih državnih institucionalnih mreža da ih adekvatno i pravovremeno zaštite, tako i zbog nedostatka svijesti o opasnostima koje prijete građi koja se u tim zbirkama nalazi. Fotografski arhivi i arhivi fotografa u tom smislu su posebno ugroženi, prije svega zbog prirode samog medija.

Radionica i trening zamišljeni su kao tromjesečni intenzivni hands-on edukacijski program, koji se provodi u suradnji s nizom stručnjaka iz srodnih područja, a vode ga suradnice s Instituta za povijest umjetnosti i Ureda za fotografiju. Program će uključivati niz modula koji će se baviti određenim problemskim cjelinama, a kojima će se pristupati kroz formate predavanja, razgovora i neposrednog rada s građom, kao i kroz posjete kolekcijama i arhivima. Poseban segment programa posvećen je razgovorima s vlasnicima fotografskih ostavština o mogućnostima i problemima s kojima se susreću. Za vrijeme trajanja edukacije, polaznici će paralelno usvajati i izabranu literaturu te na tjednoj bazi izvršavati radne zadatke vezane uz program edukacije, koji će rezultirati pripremom završnog rada i prezentacije. Po uspješnom svladavanju programa polaznici će dobiti potvrdu o završenoj edukaciji.

-
Program edukacije rezultat je zajedničkog rada s partnerima na projektu, stručnjacima iz fotografske škole Spéos i fotografske agencije Magnum, koji tijekom 2021. godine provode pilot projekt programa s kandidatima u Parizu.

Radionica koju koordinira Ured za fotografiju sastojat će se od uvodnog susreta, tri programske cjeline (povijest fotografije i fotografskih tehnika, razvijanje projekata u kulturi i razvoj publike te pravne norme i pitanje autorskih prava) te radnog sastanka s vlasnicima privatnih fotografskih kolekcija i arhiva.

Program treninga, koji koordinira Institut za povijest umjetnosti, čini pet programskih cjelina – modula, tijekom kojih će se polaznici upoznati s različitim pristupima i temeljnim oblicima rada s gradivom fotografskih arhiva (porijeklo, identifikacija, preventivna zaštita, digitalizacija, prezentacija). Program će se provoditi uz mentorsku podršku i uz nadzor u radu s fotografskom građom koja je pohranjena u Institutu za povijest umjetnosti.

Program će se odvijati 2 do 5 dana tjedno, radnim danima u radno vrijeme u periodu od rujna do prosinca 2021. godine, a osmišljen je za 6 polaznika koji su pri kraju ili su netom završili diplomski studij. Od polaznika se očekuje spremnost na samostalan rad s građom, sudjelovanje na svim zajedničkim sastancima te izvršavanje unaprijed definiranih programskih zadataka.

Radionica i trening su sufinancirani sredstvima Kreativne Europe te su besplatni za polaznike. Iako se program odvija u Zagrebu, postoji mogućnost subvencioniranja putnih troškova i smještaja polaznika koji nisu iz Zagreba.

Prijava koju kandidati predaju putem e-maila na adresu acuric / ipu.hr mora uključivati:

  • ime i prezime
  • kontakt (e-mail i telefon)
  • kratki životopis (do 1 kartice teksta, font 11, prored 1,5)
  • motivacijsko pismo (do 2 kartice teksta, font 11, prored 1,5)

Rok za predaju prijave: ponedjeljak, 5. srpnja 2021.

Više informacija o projektu ovdje.

-
Kontakt:
Sandra Križić Roban
Irena Šimić