Dokumentacija

Za obnovu Zagreba – korisni izvori

Preporučeni online resursi

  • Zagrebnet – online zbirke Muzeja grada Zagreba
  • obnovi-zgstručna platforma za razmjenu podataka i dostupne dokumentacije o Zagrebu i potresima

Katastar – portal za pretragu katastarskih čestica s podacima o kvadraturi, namjeni i vlasništvu

Geoportal – portal nacionalne infrastrukture prostornih podataka koji omogućuje mjerenje dužina i površina na različitim podlogama (primjeri: ortofoto danas, ortofoto 1968., topografske karte, Hrvatske osnovne karte itd.)

  • MAPIRE – portal povijesnih karata i katastara
  • ANNO – portal digitaliziranih austrijskih novina i časopisa

Resursi dostupni u Institutu za povijest umjetnosti

Fototeka i planoteka

U planotečnom i fototečnom fondu Instituta pohranjena je raznovrsna građa o graditeljskoj i kulturnoj baštini Zagreba i okolice (preko 5000 zapisa).

Elaborati i studije

Institut u okviru zbirke Elaborata i konzervatorskih studija raspolaže s preko 50 studija o Gradu Zagrebu koje se odnose na urbanističke, arhitektonske, povijesne i sociološko-demografske aspekte razvoja grada.

Knjižnica

Putem online kataloga knjižnice moguće je pretražiti preko 6000 referentnih predmetnih jedinica za Zagreb.

Arhivi

Za teme povijesti umjetnosti, arhitekture i urbanizma Zagreba referentni izvori okupljeni su u osobnim arhivskim fondovima:

Publikacije Instituta

Ivo Maroević, O Zagrebu usput i s razlogom: izbor tekstova o zagrebačkoj arhitekturi i urbanizmu (1970.–2005.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2007.

Ivo Maroević, Kronika zagrebačke arhitekture 1981.‒1991., Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2002.

Željka Čorak, U funkciji znaka: Drago Ibler i hrvatska arhitektura između dva rata, Centar za povijesne znanosti, Odjel za povijest umjetnosti – Društvo povjesničara umjetnosti, 1981.

Darja Radović Mahečić, Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930-ih / Modern architecture in Croatia 1930's, Školska knjiga – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2007.

Vladimir Magić, Milan Pelc, Mirna Abaffy, Cimelia Metropolitana. Povijest i knjižno blago Knjižnice Zagrebačke nadbiskupije, Institut za povijest umjetnosti – Prvostolni kaptol zagrebački, Zagreb, 2016.

Katarina Horvat-Levaj, Doris Baričević, Mirjana Repanić-Braun, Akademska crkva sv. Katarine u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti, 2011.

Ana Deanović, Biskupska kapela sv. Stjepana Prvomučenika u Zagrebu – spomenik slikarstva XIV. stoljeća / Bishop’s Chapel of St. Stephen Protomartyr in Zagreb: a monument of the 14th century painting, Institut za povijest umjetnosti – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1995.

Darja Radović Mahečić, Slavko Löwy: sustvaratelj hrvatske moderne arhitekture tridesetih godina, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb – Horetzky, Zagreb, 1999.

Lelja Dobronić, Renesansa u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1994.

Antoaneta Pasinović, Izazov mišljenja o prostornom jedinstvu, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2001.

Olga Maruševski, Iso Kršnjavi kao graditelj – izgradnja i obnova obrazovnih, kulturnih i umjetničkih spomenika u Hrvatskoj, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2010.

Ivana Mance, Zlatko Matijević (ur.), Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, Institut za povijest umjetnosti – Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2015.

Milan Pelc (ur.) et al., Baština u fokusu – 50 godina Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu (1961.–2011.), Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2011.

Milan Pelc (gl. ur.), Vladimir P. Goss, Tonko Maroević, Petar Prelog (ur.), Hrvatska umjetnost – povijest i spomenici, Institut za povijest umjetnosti – Školska knjiga, Zagreb 2010.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti

Članci o zagrebačkoj arhitektonskoj baštini

Željka Čorak, Trnje: korekcija kao projekcija, Radovi IPU, 8/1984., 55–61.

Đurđica Cvitanović, Graditelj Hans Alberchtal, Radovi IPU, 8/1984., 63–71.

Eugen Franković, Urbanističko planiranje Zagreba od 1945. do 1985., Radovi IPU, 9/1985., 85–87.

Miljenka Fischer, Neke primjedbe o oblikovnim značajkama nove izgradnje u južnom Zagrebu, Radovi IPU, 9/1985., 88–90.

Snješka Knežević, Mjesto Zrinjskog trga u genezi „zelene potkove“, Radovi IPU, 11/1987., 61–93.

Ivo Maroević, Prijedlog za tipologiju stambene arhitekture u Zagrebu u drugoj polovni 19. stoljeća, Radovi IPU, 11/1987., 165–185.

Vladimir Bedenko, Prilog poznavanju zagrebačkog podgrađa u 15. stoljeću, Radovi IPU, 12-13/1988-1989., 175–185.

Sandra Križić Roban, Prilog tipologiji stambene arhitekture 17. i 18. stoljeća u Zagrebu, Radovi IPU, 16/1992., 115–123.

Snješka Knežević, Regulatorna osnova Milana Lenucija za dio Zagreba od željezničke pruge do rijeke Save iz 1907., Radovi IPU, 16/1992., 169–197.

Darja Radović, Željeznička kolonija u Maksimiru u kontekstu radničkih naselja nastalih u Zagrebu između dva svjetska rata, Radovi IPU, 16/1992., 199–215.

Ivo Maroević, Zagrebačka arhitektura osamdesetih godina, Radovi IPU, 16/1992., 235–252.

Darja Radović, Socijalno stanovanje međuratnog Zagreba, Radovi IPU, 17/2, 1993., 141–155.

Jasna Galjer, 20. stoljeće na zagrebačkom Gornjem gradu: izmedu projekta i realizacije, Radovi IPU, 19/1995., 133‒141.

Željka Čorak, Obnova kipova na zagrebačkoj katedrali: Josip Beyer rukom Vladimira Herljevića, Radovi IPU, 20/1996., 159–165.

Snješka Knežević, Za obnovu zagrebačke Zelene potkove, Radovi IPU, 20/1996., 167–177.

Sandra Križić Roban, Stanovi zagrebačkih kanonika – od zajedničkog stanovanja do kurije Ivana Znike, Radovi IPU, 21/1997., 101–109.

Snješka Knežević, Zagrebačka sinagoga, Radovi IPU, 23/1999., 121–148.

Darja Radović Mahečić, Prilog poznavanju opusa Kune Waidmanna, Radovi IPU, 23/1999., 163–176.

Snješka Knežević, Urbanističke zamisli Viktora Kovačića, Radovi IPU, 24/2000., 93–112.

Radovan Ivančević, Strukturalna analiza portala Sv. Marka u Zagrebu, Radovi IPU, 25/2001., 75–80.

Sandra Križić Roban, Dvije nerealizirane parcelacije u Zagrebu između dva svjetska rata – Vinovrh i Kulmerovo, Radovi IPU, 26/2002., 192–205.

Sandra Križić Roban, Tragovi neizgrađenog – Petrovićev projekt za zagrebačko Rebro, Radovi IPU, 27/2003., 265–269.

Snješka Knežević, Nadbiskupijski / Langov trg: mijene i poništenje, Radovi IPU, 28/2004., 350–269.

Dragan Damjanović, Neogotički tornjevi zagrebačke katedrale – stil i kontekst, Radovi IPU, 29/2005., 256–276.

Darja Radović Mahečić, Sekvenca secesije – arhitekt Lav Kalda, Radovi IPU, 30/2006., 241–264.

Marina Bagarić, Sanatorij u Klaićevoj ulici u Zagrebu – djelo arhitekta Ignjata Fischera, Radovi IPU, 30/2006., 265–280.

Ivana Haničar Buljan, Prilog za biografiju arhitekta Zvonimira Kavurića (1901.–1944.), Radovi IPU, 30/2006., 281–297.

Katarina Horvat-Levaj, Ranobarokno pročelje crkve sv. Katarine u Zagrebu – nedovršeni projekt s dva zvonika, Radovi IPU, 31/2007., 91–110.

Irena Kraševac, Dragutin Morak – zanemareni kipar našeg 19. stoljeća, Radovi IPU, 31/2007., 221–240. (arhitektonska plastika)

Darja Radović Mahečić, Pohvala konstrukciji – uz 70-godišnjicu francuskog paviljona u Zagrebačkom zboru, Radovi IPU, 31/2007., 297–312.

Katarina Horvat-Levaj, Herman Bollé i crkva sv. Katarine u Zagrebu – korekcija jedne tradicionalne atribucije, Radovi IPU, 32/2008., 237–250.

Hela Vukadin Doronjga, Projekt oficirskog doma Vladimira Turine u Zagrebu iz 1937., Radovi IPU, 32/2008., 305–318.

Viki Jakaša Borić, Nacrti Aleksandra Brdarića za plaču u Opatičkoj 10, Radovi IPU, 33/2009., 207–216.

Zlatko Jurić – Martina Strugar, Karlo Vajda i Vjekoslav Bastl – detaljna regulacijska osnova arhitektonskog projekta tržnice Dolac u Zagrebu, Radovi IPU, 33/2009., 307–318.

Darja Radović Mahečić, Graditeljska obitelj Carnelutti (1879.–1947.), Radovi IPU, 33/2009., 219–336.

Dragan Damjanović, Herman Bollé i obnova građevina zagrebačkog Stolnog kaptola nakon potresa 1880., Radovi IPU, 34/2010., 131–148.

Marina Bagarić, Arhitektura Zagrebačkog zbora od 1910. do 1935., Radovi IPU, 34/2010., 165–180.

Dragan Damjanović, Obnova kompleksa zagrebačkog nadbiskupskog dvora 1879.–1882., Radovi IPU, 35/2011., 195–206.

Marina Bagarić, Arhitekt Otto von Hofer i plemićka obitelj Vranyczany-Dobrinović, Radovi IPU, 37/2013., 145–158.

Dragan Damjanović-Iskra Iveljić, Arhitektonski atelijer Fellner & Helmer i obitelj Pongratz, Radovi IPU, 39/2015., 121–134.

-
Povezana obavijest ovdje.