Dokumenti

Informacije o trošenju sredstava

Naputkom o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 59/23) utvrđena je obaveza javne objave informacija o trošenju sredstava proračunskih korisnika državnog proračuna.