Rezultati pretrage

 1. Studijski boravak u Njemačkoj
  Dr. sc. Andrej Žmegač boravi tijekom svibnja u Wolfenbüttelu u Njemačkoj, gdje provodi istraživanje u Herzog August Bibliothek, jednoj od najvaž...
  27. 5. 2024.
 2. Utvrde Mletačke Republike na području Veneta, Dalmacije i Boke Kotorske
  U petak 10. svibnja 2024., na više od 50 lokaliteta u Hrvatskoj i šire, bogatim programom koji uključuje edukativne radionice, izložbe, predavanja...
  13. 5. 2024.
 3. O umjetnosti i arhitekturi na otoku Hvaru
  Dr. sc. Darka Bilić održala je 7. svibnja 2024. pozvano izlaganje „Ripensare l’arte e l’architettura della prima età moderna sull’isola di ...
  13. 5. 2024.
 4. Venetian Renaissance wooden sculpture in the Adriatic
  Matko Marušić sudjelovao je na skupu „Archaeology of Colour. The Production of polychromy in sculpture up to the 16th century“ s izlaganjem „T...
  22. 4. 2024.
 5. Fort Oštro and the first defensive line at the entrance to the Bay of Kotor
  Dr. sc. Darka Bilić, u koautorstvu s Krasankom Majer Jurišić, sudjeluje na međunarodnom skupu Fortifications of the Mediterranean Coast (FORT...
  16. 4. 2024.
 6. RSA konferencija u Chicagu
  Dr. sc. Katarina Horvat-Levaj i dr. sc. Darka Bilić sudjeluju na 70. godišnjoj konferenciji Renaissance Society of America, koja se održava u Chica...
  22. 3. 2024.
 7. Andrija Medulić Schiavone – grafički genij manirizma
  U organizaciji Kluba hrvatskih humboldtovaca dr. sc. Milan Pelc održat će javno predavanje „Andrija Medulić Schiavone – grafički genij maniriz...
  20. 3. 2024.
 8. 3D Šibenik
  Sveučilište u Firenzi, Sveučilište u Padovi, Sveučilište u Pavii, Institut za povijest umjetnosti i Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Š...
  20. 2. 2024.
 9. Dani otvorenih vrata!
  PROGRAMInstitut za povijest umjetnosti 14. i 15. veljače 2024. godine ponovno otvara svoja vrata građanima na svojim loka...
  9. 2. 2024.
 10. Od lokalnog do regionalnog. Umjetnost Jadranske Hrvatske od srednjeg vijeka do 19. stoljeća
  O projektuProjektom će se provoditi temeljna istraživanja arhitekture, slikarstva, kiparstva i primijenjene umjetnosti na teritoriju Jadranske Hrvat...
  12. 1. 2024.
 11. Srednjovjekovna drvena korska sjedala istočne obale Jadrana
  Hrvatski restauratorski zavod, Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Icono-STA...
  1. 12. 2023.